Wszystko

Czarna skrzynka
0

1900 – Została zarejestrowana Fundacja Nobla. 1963 – Po trzydniowej misji na statku Wostok 6 powróciła na Ziemię pierwsza kosmonautka Walentina Tierieszkowa.…
1 2 3 779