Author Władysław Pomarański

Władysław Pomarański

Jestem emerytem. Studiowałem na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie i w Instytucie Orientalnym w Rzymie. Po przeniesieniu się do Stanów Zjednoczonych zapoczątkowałem nowe studia z dziedziny bibliotekarstwa na Long Island University, dokończyłem je na Dalhousie University w Halifaksie w Nowej Szkocji. Pracowałem jako profesjonalny bibliotekarz zbiorów w bibliotece głównej wspomnianego uniwersytetu w Halifaksie, a potem przez ponad 30 lat w D.B. Weldon Library w University of Western Ontario, w London. Tu odpowiedzialny byłem za selekcję materiałów bibliotecznych w językach francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, polskim i rosyjskim oraz publikacji z dziedziny filozofii i historii nauk ścisłych i medycznych.

Historia mało znana
0 Piraci (2)
Trójka najsłynniejszych piratów na trzech akwenach to Czerwonobrody, czyli Barbarossa, Czarnobrody i Eryk Pomorski, a akweny to Morze Śródziemne, akwen karaibski…
Historia mało znana
0 Piraci
Chodzi tu o prawdziwych piratów i ich późniejsze wcielenia, a nie tych, którzy kradną utwory muzyczne, literackie, wdzierają się do…
Różności
0 Filematologia
Proszę Państwa! Proszę się skupić i utrzymać powagę! Będę mówił o najnowszej nauce – nauce naukowego całowania. Co prawda już…
1 2 3 4 5 22