Author Malgorzata P. Bonikowska

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Kanada
0 Pomoc Kanady dla kobiet

Rząd federalny zamierza przeznaczyć 650 mln dol. przez okres trzech lat na międzynarodowe projekty przeznaczonych dla kobiet w dziedzinie reprodukcji,…

1 2 3 162