Dziennik Polonii w Kanadzie
www.gazetagazeta.com
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
Hierarchowie bardziej bronili Kościoła niż ofiar pedofilii
PAP
Feb 10, 2012
 
 

Błędem Kościoła było to, że w obliczu skandalu pedofilii niektórzy hierarchowie bardziej bronili instytucji niż ofiar - przyznał w czwartek arcybiskup Monachium kardynał Reinhard Marx w wystąpieniu podczas rzymskiego sympozjum na temat walki z nadużyciami.

Kardynał Marx powiedział, że kiedy na jaw wyszedł ogromny zasięg skandalu "w Kościele panowała wielka pokusa, by uniknąć spojrzenia prawdzie w oczy".

"Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich dziesięcioleciach wielu hierarchów uznało za priorytet ochronę instytucji i z tego powodu próbowało ukryć straszną prawdę, zamiast uznać ją z goryczą" - oświadczył niemiecki kardynał. "Co więcej - dodał - przyczynili się oni do tego, używając języka, mającego na celu zaciemnienie obrazu sytuacji i pomniejszanie faktów".

Arcybiskup Monachium powiedział, że dostojnicy ci uważali, iż "zarzuty stawiane księdzu są równoznaczne ze szkodą wyrządzoną bezpośrednio instytucji Kościoła". Podkreślił, że należy bardzo uważnie przyglądać się takim mechanizmom.

Ponad 2 miliardy dolarów - tyle kosztował Kościół na świecie skandal pedofilii wśród księży. Takie dane przedstawili amerykańscy eksperci podczas trwającego w Rzymie sympozjum na temat walki z dewiacjami seksualnymi w szeregach duchowieństwa. Podkreślili oni, że przedstawiona przez nich suma - ponad 2 miliardy dolarów to łączne straty finansowe, ponoszone przez Kościół; nie tylko kwoty odszkodowań dla ofiar, ale wszystkie szkody włącznie ze skutkami spadku liczby wiernych. "To szkody dla całej misji Kościoła" - ogłosili amerykańscy delegaci podczas obrad.

•••

Postęp w walce ze skandalem pedofilii w Kościele i na rzecz prewencji, przełamanie zmowy milczenia wobec nadużyć i publiczne mea culpa za ich tuszowanie - to tematy zakończonego w czwartek w Rzymie sympozjum biskupów z całego świata.

W czterodniowej międzynarodowej konferencji - pierwszej takiej w historii Kościoła - pod hasłem "Ku uzdrowieniu i odnowie", zorganizowanej na Uniwersytecie Gregoriańskim przy wsparciu najważniejszych watykańskich kongregacji, uczestniczyli przedstawiciele 110 krajowych episkopatów i przełożeni 30 zgromadzeń zakonnych, eksperci, a także ofiara pedofilii z Irlandii, która opowiedziała o swych cierpieniach.

Podsumowując obrady, rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi powiedział, że w Kościele już doszło do "przełamania kultury ciszy i zmowy milczenia w sprawie nadużyć ze strony duchowieństwa". Wyraził przekonanie, że sympozjum stanowi "istotny krok w tej zmianie na poziomie Kościoła powszechnego".

Watykański rzecznik zwrócił uwagę na znaczenie podjętych działań w walce z tym zjawiskiem, ale także tego, że wzrosła "wspólna wola" udziału w tym procesie. Ksiądz Lombardi podkreślił, że sympozjum miało poparcie Benedykta XVI, który wysłał przesłanie do jego uczestników. W liście tym papież wyraził przekonanie, że "uleczenie" ofiar nadużyć musi być priorytetową troską Kościoła i iść w parze z jego głęboką odnową.

Ponadto ksiądz Lombardi poinformował, że Benedykt XVI osobiście zaaprobował przekazanie "znacznego datku" na rzecz konkretnego rezultatu narady, jakim jest projekt tzw. e-learning, czyli monachijskiego ośrodka kształcenia online przygotowującego materiały edukacyjne dla duszpasterzy na temat zapobiegania i interwencji w przypadkach nadużyć. Portal będzie działać w czterech wersjach językowych: po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i włosku.

Rzecznik Watykanu za ważne wydarzenie narady uznał wtorkową liturgię pokutną z udziałem najbliższych współpracowników papieża, między innymi prefekta Kongregacji Biskupów kardynała Marca Ouelleta. Podczas tej mszy wyrażono publicznie skruchę za grzechy popełnione przez księży, za milczenie na temat skandalu, brak troski o ofiary i niesłuchanie ich cierpień.

Odnosząc się do obrad, ksiądz Lombardi wskazał: "Delegaci konferencji episkopatów zdali sobie sprawę z tego, że zaangażowane w nie były władze Kościoła, choć sympozjum odbywało się w siedzibie uczelni, a nie kościelnej instytucji".

Rzecznik Watykanu zapytany przez dziennikarzy, dlaczego Benedykt XVI nie przyjął na audiencji uczestników konferencji, odparł: "Wiedzieliśmy już, co papież ma do powiedzenia w sprawie nadużyć; wypowiadał się na ten temat przy różnych okazjach w jasnych przemówieniach".

"Uczestnikom nie była potrzebna wiedza, co myśli papież, ale raczej jak zmierzać ku kulturze zwalczania nadużyć, której celem będzie przezwyciężenie kryzysu i doprowadzenie do skoncentrowania uwagi na ofiarach, na prewencji i na odnowie Kościoła" - oświadczył.

Zdaniem ks. Lombardiego Kościół może pomóc społeczeństwu w walce z przestępstwami pedofilii i wnieść swój wkład do tej walki.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej zwrócił też uwagę na znaczenie obecności ofiary pedofilii, Marie Collins z Irlandii, gdyż - jak powiedział - pozwoliła ona rozbudzić w uczestnikach obrad zrozumienie i współczucie dla jej bólu.

W czasie obrad prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał William Joseph Levada poinformował, że w ciągu ostatnich 10 lat do Watykanu napłynęło 4 tysiące doniesień o przypadkach pedofilii wśród księży. Prawie wszystkie - podkreślił - okazały się prawdziwe.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)
© Copyright 2003 by GAZETA Inc.
Opublikowane w Internecie za wiedzą i pozwoleniem wydawcy "Gazety"

www.gazetagazeta.com