Dziennik Polonii w Kanadzie    
Strona główna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Ogłoszenia | Księgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
 
  GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej      

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piękny jest ten œwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia mało znana
IMPREZY
Kabaret pod Bańkš
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKÓW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przyszłoœci
Polska
Pomóżmy innym
PowódŸ 2010
Prawo
Robert Dziekański
Różnoœci
Smoleńsk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe ciało, zdrowy duch
Œwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright Š 2015. All Rights Reserved.

ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH

Hierarchowie bardziej bronili Koœcioła niż ofiar pedofilii
PAP
Feb 10, 2012
 > Wersja do drukowania
> Wyœlij e-mailem


Błędem Koœcioła było to, że w obliczu skandalu pedofilii niektórzy hierarchowie bardziej bronili instytucji niż ofiar - przyznał w czwartek arcybiskup Monachium kardynał Reinhard Marx w wystšpieniu podczas rzymskiego sympozjum na temat walki z nadużyciami.


Kardynał Marx powiedział, że kiedy na jaw wyszedł ogromny zasięg skandalu "w Koœciele panowała wielka pokusa, by uniknšć spojrzenia prawdzie w oczy".

"Nie ulega wštpliwoœci, że w ostatnich dziesięcioleciach wielu hierarchów uznało za priorytet ochronę instytucji i z tego powodu próbowało ukryć strasznš prawdę, zamiast uznać jš z goryczš" - oœwiadczył niemiecki kardynał. "Co więcej - dodał - przyczynili się oni do tego, używajšc języka, majšcego na celu zaciemnienie obrazu sytuacji i pomniejszanie faktów".

Arcybiskup Monachium powiedział, że dostojnicy ci uważali, iż "zarzuty stawiane księdzu sš równoznaczne ze szkodš wyrzšdzonš bezpoœrednio instytucji Koœcioła". Podkreœlił, że należy bardzo uważnie przyglšdać się takim mechanizmom.

Ponad 2 miliardy dolarów - tyle kosztował Koœciół na œwiecie skandal pedofilii wœród księży. Takie dane przedstawili amerykańscy eksperci podczas trwajšcego w Rzymie sympozjum na temat walki z dewiacjami seksualnymi w szeregach duchowieństwa. Podkreœlili oni, że przedstawiona przez nich suma - ponad 2 miliardy dolarów to łšczne straty finansowe, ponoszone przez Koœciół; nie tylko kwoty odszkodowań dla ofiar, ale wszystkie szkody włšcznie ze skutkami spadku liczby wiernych. "To szkody dla całej misji Koœcioła" - ogłosili amerykańscy delegaci podczas obrad.

•••

Postęp w walce ze skandalem pedofilii w Koœciele i na rzecz prewencji, przełamanie zmowy milczenia wobec nadużyć i publiczne mea culpa za ich tuszowanie - to tematy zakończonego w czwartek w Rzymie sympozjum biskupów z całego œwiata.

W czterodniowej międzynarodowej konferencji - pierwszej takiej w historii Koœcioła - pod hasłem "Ku uzdrowieniu i odnowie", zorganizowanej na Uniwersytecie Gregoriańskim przy wsparciu najważniejszych watykańskich kongregacji, uczestniczyli przedstawiciele 110 krajowych episkopatów i przełożeni 30 zgromadzeń zakonnych, eksperci, a także ofiara pedofilii z Irlandii, która opowiedziała o swych cierpieniach.

Podsumowujšc obrady, rzecznik Watykanu ksišdz Federico Lombardi powiedział, że w Koœciele już doszło do "przełamania kultury ciszy i zmowy milczenia w sprawie nadużyć ze strony duchowieństwa". Wyraził przekonanie, że sympozjum stanowi "istotny krok w tej zmianie na poziomie Koœcioła powszechnego".

Watykański rzecznik zwrócił uwagę na znaczenie podjętych działań w walce z tym zjawiskiem, ale także tego, że wzrosła "wspólna wola" udziału w tym procesie. Ksišdz Lombardi podkreœlił, że sympozjum miało poparcie Benedykta XVI, który wysłał przesłanie do jego uczestników. W liœcie tym papież wyraził przekonanie, że "uleczenie" ofiar nadużyć musi być priorytetowš troskš Koœcioła i iœć w parze z jego głębokš odnowš.

Ponadto ksišdz Lombardi poinformował, że Benedykt XVI osobiœcie zaaprobował przekazanie "znacznego datku" na rzecz konkretnego rezultatu narady, jakim jest projekt tzw. e-learning, czyli monachijskiego oœrodka kształcenia online przygotowujšcego materiały edukacyjne dla duszpasterzy na temat zapobiegania i interwencji w przypadkach nadużyć. Portal będzie działać w czterech wersjach językowych: po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i włosku.

Rzecznik Watykanu za ważne wydarzenie narady uznał wtorkowš liturgię pokutnš z udziałem najbliższych współpracowników papieża, między innymi prefekta Kongregacji Biskupów kardynała Marca Ouelleta. Podczas tej mszy wyrażono publicznie skruchę za grzechy popełnione przez księży, za milczenie na temat skandalu, brak troski o ofiary i niesłuchanie ich cierpień.

Odnoszšc się do obrad, ksišdz Lombardi wskazał: "Delegaci konferencji episkopatów zdali sobie sprawę z tego, że zaangażowane w nie były władze Koœcioła, choć sympozjum odbywało się w siedzibie uczelni, a nie koœcielnej instytucji".

Rzecznik Watykanu zapytany przez dziennikarzy, dlaczego Benedykt XVI nie przyjšł na audiencji uczestników konferencji, odparł: "Wiedzieliœmy już, co papież ma do powiedzenia w sprawie nadużyć; wypowiadał się na ten temat przy różnych okazjach w jasnych przemówieniach".

"Uczestnikom nie była potrzebna wiedza, co myœli papież, ale raczej jak zmierzać ku kulturze zwalczania nadużyć, której celem będzie przezwyciężenie kryzysu i doprowadzenie do skoncentrowania uwagi na ofiarach, na prewencji i na odnowie Koœcioła" - oœwiadczył.

Zdaniem ks. Lombardiego Koœciół może pomóc społeczeństwu w walce z przestępstwami pedofilii i wnieœć swój wkład do tej walki.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej zwrócił też uwagę na znaczenie obecnoœci ofiary pedofilii, Marie Collins z Irlandii, gdyż - jak powiedział - pozwoliła ona rozbudzić w uczestnikach obrad zrozumienie i współczucie dla jej bólu.

W czasie obrad prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał William Joseph Levada poinformował, że w cišgu ostatnich 10 lat do Watykanu napłynęło 4 tysišce doniesień o przypadkach pedofilii wœród księży. Prawie wszystkie - podkreœlił - okazały się prawdziwe.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)Š Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listów, a takze do ich skracania.

Powrót na poczštek strony

 

ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
ARCHIWUM
Pierwsza strona weekendowej Gazety Gazeta
Hierarchowie bardziej bronili Koœcioła niż ofiar pedofilii
Niewyobrażalna tragedia
60 lat temu Elżbieta II odziedziczyła tron
Wielki sukces naszej rodaczki
10 prognoz, które sprawdziły się po 100 latach
Premierom niepotrzebna Ottawa
Polka Barbara Hulanicka wœród wyróżnionych przez Elżbietę II
Rozmowy Polskiej Agencji Prasowej