Dziennik Polonii w Kanadzie    
Strona główna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Ogłoszenia | Ksiêgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
 
  GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej      

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piêkny jest ten œwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia mało znana
IMPREZY
Kabaret pod Bańkč
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKÓW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przyszłoœci
Polska
Pomóżmy innym
PowódŸ 2010
Prawo
Robert Dziekański
Różnoœci
Smoleńsk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe ciało, zdrowy duch
Œwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH

Niewyobrażalna tragedia
Małgorzata P. Bonikowska
Feb 8, 2012
 > Wersja do drukowania
> Wyœlij e-mailem


11 osób nie żyje, a trzy kolejne sč w stanie krytycznym wskutek potwornego wypadku niedaleko Stratford. Był to jeden z najstraszniejszych wypadków w historii Ontario.


Pracownicy służb ratowniczych z przerażeniem stwierdzili na miejscu, że w wypadku - zderzeniu dwóch pojazdów - œmieræ poniosło 10 osób, które podróżowały przedłużonym vanem, a także kierowca drugiego pojazdu - ciêżarówki.

Do kolizji doszło tuż przed 17.00 na skrzyżowaniu Perth Road 107 i Line 47, na północ od Shakespeare.

Nawet najbardziej doœwiadczeni sanitariusze byli wstrzčœniêci tym co zobaczyli na miejscu wypadku i akcjč wzdobywania ludzi z wraków, którč musieli przeprowadziæ.

OPP stwierdziła, że ci, którzy przeżyli, ocaleli prawie cudem.

Siedem karetek, strażacy, policja prowincyjna i helikopter brały udział w akcji ratowniczej w Perth County.

Trzy ranne osoby zostały przewiezione do szpitali - dwie do Stratford i trzecia do Hamilton.

10 z 11 ofiar œmiertelnych to pracownicy najemni z Peru. Trzech pozostałych z tej samej grupy trafiło do szpitali.

Jedenasta ofiara œmiertelna - kierowca ciêżarówki to 38-letni Christopher Fulton z London.

Przedłużony van wiozčcy 13 robotników jechał w kierunku zachodnim kiedy jadčcy na południe wóz ciêżarowy uderzył w niego. Van wylčdował na œcianie domu. Nikt z mieszkańców domu nie został ranny.

Wyglčda na to, że van przejechał przez znak stopu i uderzony został przez ciêżarówkê, która miała pierwszeństwo.

Ciêżarówka przewróciła siê do góry kołami, a jej szoferka została zmiażdżona.

Już gdy przybyło na miejsc pogotowie i straż pożarna piêæ osób nie żyło. Pozostałe 6 zmarło w czasie akcji.

Droga była w czasie wypadku sucha. Skrzyżowanie nie jest niebezpieczne - nigdy przedtem nie doszło tam do żadnego wypadku.

Ciêżarówka należala do firmy Speedy Transport z Brampton.

Jedna z ocalałych osób nie znala angielskiego - mówiła tylko po hiszpańsku, co utrudniło wysiłki ratujčcych życie.

Nie wiadomo, czy pasażerowie mieli zapiête pasy bezpieczeństwa, podała policja OPP.

Oœwiadczenie wydał też premier Ontario Dalton McGuinty, przekazujčc kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

Burmistrz Ian Forrest poinformował, że dotacje dla rodzin ofiar wypadku można przekazywaæ w każdym oddziale banku CIBC w całej Kanadzie lub pod adresem internetowym pertheast.ca. Powiedział też, że jest wzruszony ogromnč falč poparcie z całej Kanady.

Albert Burgers, właœciciel fermy kurej Hampstead Poultry, powiedział, że robotnicy spêdzili cały dzień szczepičc 16.000 kur na jego fermie. Sč zatrudniani przez agencjê Brian’s Poultry w Mildmay. Grupa była liczniejsza, ale trzy osoby odjechały innym vanem w innym kierunku. Firma Brian’s Poultry wysyła robotników do szczepienia kur na farmie Burgersa trzy lub cztery razy w roku. Wielu z tych, którzy zginêli, było team już kolejny raz. Inni byli nowi. Wszyscy byli w dobrych humorach kiedy wyjeżdżali. Gospodarz powiedział do nich: "Do zobaczenia w przyszłym tygodniu".

Do wypadku doszło bardzo blisko gospodarstwa Burgersa.

W identyfikacji ofiar brał udział konsul generalny Peru Aurelio Pinto-Bazurco Rittler.

Był to najbardziej tragiczny wypadek drogowy w Ontario od 1999 roku, kiedy gêsta mgła w pobliżu Windsor spowodowała kolizjê 87 samochodów - zginêlo wtedy osiem osób.

Najtragiczniejszy w skutkach wypadek w historii Kanady miał miejsce w paŸdzierniku 1997 roku w Quebecu. Wycharterowany autobus wiozčcy grupê seniorów na wycieczkê przejechał przez barierkê niedaleko miejscowoœci St-Joseph-de-la-Rive, zabijajčc 43 z 48 pasażerów.

Minister zdrowia Ontario Deb Matthews sprawdza, czy ci, którzy ocaleli, majč ubezpieczenie medyczne. Zwykle sezonowi robotnicy najemni pracujčcy w Ontario majč takie zabezpieczenia, jeżeli wszystkie formalnoœci zostały dopełnione.

Ontaryjskie szpitale nie majč prawa odmówiæ nagłej pomocy w wypadkach komukolwiek, niezależnie od statusu tej osoby w Kanadzie.

Minister transportu Ontario Bob Chiarelli zwołał we wtorek konferencjê prasowč, na której zapewnił, że zrobi wszystko, aby zapobiec takim wypadkom w przyszłoœci. Trzeba ustaliæ, czy bezpieczne sč dla pasażerow tak pojemne vany. Władze Ontario zobowičzały siê do przeprowadzenia w sprawie wypadku szczegółowego œledztwa.


© Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listów, a takze do ich skracania.

Powrót na poczčtek strony

 

ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
ARCHIWUM
Pierwsza strona weekendowej Gazety Gazeta
Hierarchowie bardziej bronili Koœcioła niż ofiar pedofilii
Niewyobrażalna tragedia
60 lat temu Elżbieta II odziedziczyła tron
Wielki sukces naszej rodaczki
10 prognoz, które sprawdziły siê po 100 latach
Premierom niepotrzebna Ottawa
Polka Barbara Hulanicka wœród wyróżnionych przez Elżbietê II
Rozmowy Polskiej Agencji Prasowej