á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

Zdrowe cia│o, zdrowy duch

Hojny dar dla Mc Master
Ma│gorzata P. Bonikowska
Feb 8, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


Fundacja rodzinna Marta and Owen Boris Foundation przekaza│a 30 milionˇw dolarˇw na McMaster University w Hamilton w Ontario na cele przyspieszenia tempa bda˝ naukowych w dziedzinie zdrowia, edukacji i opieki nad pacjentami.


Rodzina Borisˇw mieszka w Hamilton, gdzie mieťci siŕ uniwersytet.

Les Boris, og│aszaj╣c dotacjŕ w imieniu swoich rodzicˇw, powiedzia│, ┐e uniwersytet McMaster wielokrotnie udowodni│, i┐ jest pionierem w dokonywaniu odkryŠ, ktˇre w bardzo konkretny sposˇb ulepszaj╣ ┐ycie chorych pacjentˇw. Takie placˇwki zas│uguj╣ na wsparcie.

Z ca│ej przekazanej dotacji 24 mln dol. zosta│o przeznaczonych na stworzenie Boris Family Centre in Human Stem Cell Therapies, ktˇrego celem bŕdzie przyspieszenie bada˝ nad komˇrkami macierzystymi.

Uniwersytecki Stem Cell and Cancer Research Institute, istniej╣cy od 6 lat, ma na swoim koncie szereg osi╣gniŕŠ, m.in. sposˇb na generowanie krwi z komˇrek macierzystych hodowanych z ludzkiej skˇry.

Teraz czas na to aby te wa┐ne odkrycia trafi│y do konkretnych pacjentˇw.

Pieni╣dze zostan╣ tak┐e spo┐ytkowane m.in. na stworzenie dwˇch katedr i kilku stanowisk naukowych i technicznych.

6 mln dol. pozwoli stworzyŠ klinikŕ, ktˇra pozwoli pacjentom cierpi╣cym na skomplikowane problemy zdrowotne na uzyskiwanie opieki kilku specjalistˇw i wynikˇw rˇ┐nych testˇw podczas jednej wizyty, zamist marnowaŠ czas na odwiedzanie wielu lekarzy i laboratoriˇw w wielu miejscach.

To nowy format opieki na kanadyjskim rynku medycznym.

Fundacja zosta│a stworzona przez Martŕ i Owena Borisˇw, twˇrcˇw firmy kablowej w Hamilton - Mountain Cablevision, ktˇra powsta│a ponad 50 lat temu. Firma zosta│a nastŕpnie sprzedana przedsiŕbiorstwu Shaw Communications w roku 2009. Owen Boris zmar│ w kwietniu ubieg│ego roku.


ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

Zdrowe cia│o, zdrowy duch
Hojny dar dla Mc Master
Depresja a praca zawodowa
Ciekawostki medyczne
Witamina D i rak piersi
Rehabilitacja niezbŕdna w zapalnych chorobach stawˇw
Rehabilitacja niezbŕdna w zapalnych chorobach stawˇw
Chorym na cukrzycŕ warto wczeťnie podawaŠ lepsze leki
Nowe opakowania papierosˇw
WHO przestrzega przed polio
Wczesne wykrywanie wad s│uchu ┐yciow╣ szans╣ dla dzieci