á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

Kanada

Coraz mniej lasˇw z powodu ocieplenia klimatu
Anna Lach (PAP)
Feb 8, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


Skutki ocieplenia klimatu wyračnie widaŠ w Kanadzie. Nie tylko polarne niedčwiedzie maj╣ coraz mniej przestrzeni do ┐ycia, coraz mniejsze s╣ te┐ kanadyjskie lasy.


Takie s╣ wyniki badania przeprowadzonego w lasach w prowincjach Alberta, Saskatchewan i Manitoba oraz na wschodzie kraju, opisanego w tym tygodniu w ameryka˝skim "Proceedings of the National Academy of Science". Okazuje siŕ, ┐e wbrew wczeťniejszym oczekiwaniom, ocieplenie klimatu wcale nie pomaga lasom na obszarach pˇ│nocnych.

Jak opisywa│ portal cbc.ca, badacze wybrali 96 miejsc w lasach, gdzie nie by│o po┐arˇw, owadˇw i eksploatacji drewna. Analizowano okres lat 1963-2008. Okazuje siŕ, ┐e na zachodzie i wschodzie Kanady drzewa w lasach ┐yj╣ krˇcej, choŠ te na wschodzie kraju (Ontario i Quebec) rosn╣ szybciej. W efekcie wczeťniejszego zamierania drzew na hektarze zachodnich lasˇw, rosn╣cych na coraz bardziej wysychaj╣cych terenach, wytwarza siŕ o dwie tony mniej drewna. Specjaliťci podkreťlaj╣, ┐e od 2000 r. proces ten przyťpieszy│.

Jest to problem nie tylko dla przemys│u drzewnego, ktˇry musi zrewidowaŠ swoje prognozy dochodˇw z wycinki drzew. Mniej lasˇw oznacza bowiem mniejsz╣ absorpcjŕ dwutlenku wŕgla z atmosfery. Lasy w zachodniej Kanadzie emituj╣ ju┐ zreszt╣ wiŕcej CO2 ni┐ poch│aniaj╣.

"Pˇ│nocne lasy, okreťlane jako krytyczny ╗element zwrotnyź w systemie klimatycznym Ziemi, odgrywaj╣ kluczow╣ rolŕ w globalnym bilansie wŕglowym" - ostrzegli w swoim artykule badacze.


ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

Kanada
Premier Harper w Chinach
Coraz mniej lasˇw z powodu ocieplenia klimatu
Gafa biura premiera
Kanada Harpera najbli┐szym przyjacielem Izraela
Harper trzyma siŕ kursu
Afera szpiegowska jak za dawnych lat
Na to nie ma miejsca w Kanadzie
Wa┐ny etap w procesie odbudowy
Ameryka˝skie fundacje finansuj╣ te┐ rz╣d
Harper zapowiada transformacjŕ Kanady