á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

Kanada

Gafa biura premiera
Anna G│owacka
Feb 8, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


To b│╣d urzŕdnikˇw w biurze premiera Harpera spowodowa│ wyznaczenie niew│aťciwego terminu wyborˇw uzupe│niaj╣cych. Premier Stephen Harper poda│ w niedzielŕ, ┐e wybory uzupe│niaj╣ce maj╣ce wy│oniŠ nastŕpcŕ zmar│ego Jacka Laytona w okrŕgu toronto˝skim Toronto-Danforth odbŕd╣ siŕ 12 marca.


Naprawiono ┐enuj╣c╣ gafŕ, po nieca│ej dobie od wydania pierwszego oťwiadczenia.Wiadomo obecnie, ┐e odbŕd╣ siŕ one o tydzie˝ pˇčniej ľ 19 marca.

Nowy termin wywo│a│ irytacjŕ NDP, poniewa┐ jest on jeszcze bli┐szy terminu konwencji NDP, na ktˇrej odbŕdzie siŕ wybˇr nastŕpcy Jacka Laytona na stanowisko sta│ego lidera partii.

Layton zmar│ na raka w sierpniu. Mia│ 61 lat. By│ pos│em ponad 6 lat.

Trzy tygodnie temu NDP wybra│a na kandydata NDP w okrŕgu Toronto-Danforth profesora prawa Craiga Scotta.

Z ramienia konserwatystˇw nominowano specjalistŕ od komunikacji Andrew Keyesa.

Z ramienia Partii Liberanej nie nominowano jeszcze kandydata. Ubiega siŕ o to dwˇch raczej ma│o znanych kandydatˇw dyrektor ds. reklamy Grant Gordon i dziennikarz Trifon Haitas, Kanadyjczyk pochodzenia greckiego, poprzednio startuj╣cy z Partii Zielonych i nie mieszkaj╣cy w okrŕgu. Wybˇr miŕdzy nimi zostanie dokonany w czwartek.

Partiŕ Zielonych bŕdzie reprezentowa│a jako kandydatka Adriana Mugnatto-Hamu, podobnie jak w wyborach federalnych w ubieg│ym roku.

Okrŕg po│o┐ony na wschodzie Toronto jest bardzo zrˇ┐nicowany pod wzglŕdem etnicznym i socjalnym. Do czasu zwyciŕstwa w tym okrŕgu Jacka Laytona w 1994 roku okrŕg by│ bastionem Partii Liberalnej.

ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

Kanada
Premier Harper w Chinach
Coraz mniej lasˇw z powodu ocieplenia klimatu
Gafa biura premiera
Kanada Harpera najbli┐szym przyjacielem Izraela
Harper trzyma siŕ kursu
Afera szpiegowska jak za dawnych lat
Na to nie ma miejsca w Kanadzie
Wa┐ny etap w procesie odbudowy
Ameryka˝skie fundacje finansuj╣ te┐ rz╣d
Harper zapowiada transformacjŕ Kanady