á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

Polonia

Jan Zieleniewski - wiŕzie˝ polityczny, filozof, malarz, poeta, pisarz
Jerzy Adamuszek
Feb 3, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


"S╣ Wťrˇd Nas" - Cykl spotka˝, ktˇry ma na celu przybli┐enie dzia│alnoťci niektˇrych Rodakˇw z Montrealu


Mia│em mo┐liwoťŠ i skorzysta│em: wys│uchiwa│em godzinami
kogoť, kto urodzi│ siŕ jeszcze przed Rewolucj╣ Pačdziernikow╣, kto studiowa│ przed wojn╣ w Belgii i Francji i kto rˇwnie┐ przed wojn╣ by│ w Afryce. Pozna│em
Jana Zieleniewskiego z ko˝cem lat 90-tych u Jego kuzynki Ireny Bellert w Rawdon ko│o Montrealu, ktˇra tak jak i on by│a uwiŕziona zaraz po wojnie i oboje byli zwolnieni dopiero po ťmierci Stalina. Pan Jan, oprˇcz tego, ┐e przeciekawie opowiada│ - umia│ te┐ s│uchaŠ. Wypytywa│
o rzeczy, ktˇre dziewiŕŠdziesiŕcioletniemu cz│owiekowi nie s╣ potrzebne. W│aťnie ta ciekawa osobowoťŠ Jana Zieleniewskiego sprawi│a, ┐e kiedy inni w Jego wieku myťleli o spokoju i czasem wypoczynku w ciep│ych krajach - On zabra│ siŕ za studiowanie, malowanie, pisanie wierszy i ksi╣┐ek. Dopi╣│ swego i wyda│ w sumie pi੠pozycji. By│em jednym z pierwszych, ktˇrzy przeczytali je jeszcze w postaci rŕkopisˇw.

Zapraszamy do przeczytania strony 1

Zapraszamy do przeczytania strony 2

ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

Polonia
Jan Zieleniewski - wiŕzie˝ polityczny, filozof, malarz, poeta, pisarz
Panteon Gazety Gazeta 2011 - 2012
îwi╣teczne spotkanie z polonijnymi pos│ami GTA
Dzieci seniorom na Bo┐e Narodzenie
Serce za Serce
îwiŕto Niepodleg│oťci w Toronto
W ťwiŕto Niepodleg│oťci Polski - ťladami Trzech O│tarzy...
XII Festiwal Chˇrˇw Polonijnych w Ontario
Polonijni olimpijczycy w Konsulacie
Sprawozdanie z kempingu Polskiej Inicjatywy Studentˇw w Kanadzie