á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

Kabaret pod Ba˝k╣

Jubileuszowy 15. maraton ťmiechu
Ma│gorzata P. Bonikowska
Feb 1, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


Ju┐ w najbli┐szy weekend spotkamy siŕ po raz piŕtnasty - jubileuszowy - na ulubionej polonijnej imprezie - Kabaretonie. Lubimy te maratony humoru, bo s╣ bogate i urozmaicone. Czego mo┐emy oczekiwaŠ w tym roku - opowie nam Wojtek Gawenda, jeden z organizatorˇw tej megaimprezy.


Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Wojtkiem Gawend╣


Goťcie z Polski XV Kabaretonu - Kabaret Autorˇw "KLIKA"

Znani i popularni nie tylko w Polsce, ale rˇwnie┐ wťrˇd ťwiatowej polonii - zobaczymy ich ju┐ w lutym na XV Polonijnym Kabaretonie, na ktˇry co roku zaprasza nas Kabaret pod Ba˝k╣. Kabaret autorˇw KLIKA - oto ich portret.

Kabaret autorˇw KLIKA powsta│ w 1975 roku. Jak wiŕkszoťŠ polskich kabaretˇw swoj╣ dzia│alnoťŠ rozpoczyna│ w tzw. ruchu studenckim. W przypadku kabaretu KLIKA by│ to klub BEANUS 70 przy Wy┐szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Przez pierwsze trzy lata KLIKA pozostawa│a kabaretem studenckim. W tym czasie wygrali wszystkie festiwale, nie tylko studenckie, z festiwalem FAMA 77 w│╣cznie. Na tym kabaret KLIKA zako˝czy│ swoj╣ aktywnoťŠ konkursow╣. W roku 1978 rozpocz╣│ siŕ zawodowy okres dzia│alnoťci kabaretu, ktˇry trwa do dzisiaj.

Przez te 37 lat kabaret KLIKA dorobi│ siŕ czternastoletniej wspˇ│pracy z Programem III Polskiego Radia, ponad 250 autorskich programˇw telewizyjnych (cykle takie jak: "Redakcja M│odych Reporterˇw", "Kana│ 5", "SZOK", "KONTRA", "Chcesz do Europy - zadzwo˝ do TV", "Express dimanche", "Dwˇch takich z kabaretu KLIKA", "A to Polska w│aťnie", "Wiem o co chodzi" czy "Troszeczkŕ g│upoty"), 32 lat pisania felietonˇw prasowych (w tym 10 lat w nieistniej╣cym ju┐ niestety tygodniku SZPILKI). Napisa│ rˇwnie┐ dialogi do filmu "Francuski numer", w ktˇrym Sobczak i Szpak zagrali epizodyczne role.

Poza tym, w II programie TVP i TV Polonia emitowany by│ satyryczny serial dla dzieci i m│odzie┐y pt. "Ale heca" (95 odcinkˇw). Autorami scenariusza serialu "Ale heca" s╣ w│aťnie twˇrcy kabaretu KLIKA, Marek Sobczak i Antoni Szpak. Przez ca│y czas w rˇ┐nych gazetach tudzie┐ Internecie ukazuj╣ siŕ felietony autorstwa wy┐ej wymienionych. Na sta│e wspˇ│pracuj╣ z tygodnikiem "ANGORA", ktˇry poza Polsk╣ ukazuje siŕ rˇwnie┐ w Chicago, Sydney, Toronto, Dortmundzie i Pary┐u oraz "EXPRESSEM BYDGOSKIM".

Kabaret KLIKA przez ca│y czas wystŕpuje w kraju i za granic╣ (USA, Kanada Europa Zachodnia, rzadziej Wschodnia).

Marek Sobczak i Antoni Szpak mieszkaj╣ w Bydgoszczy, tu tworz╣ i st╣d podrˇ┐uj╣ po Polsce i ťwiecie. Maj╣ na swoim koncie rˇwnie┐ sztukŕ teatraln╣ dla dzieci "Niesamowite przygody Radka i W│adka" oraz ksi╣┐ki pt. "Trzy lata buzkowania" i "Dom wariatˇw - Polska". W przygotowaniu nastŕpna pozycja wydawnicza.

W 2002 roku, po 27 latach ambitnej pracy, twˇrcy kabaretu zostali zauwa┐eni przez ministra kultury i uhonorowani odznaczeniem "Zas│u┐ony Dzia│acz Kultury".

ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

Kabaret pod Ba˝k╣
Jubileuszowy 15. maraton ťmiechu
TournÚe Kabaretu pod Ba˝k╣ - echa z Polski
Jak by│o w Polsce?
TRASA Kabaretu pod Ba˝k╣ w Polsce
Fifty Fifty Wojtka Gawendy
Dr┐yj, Polsko, nadlatuje Kabaret pod Ba˝k╣!
Hohoho - piŕŠdziesi╣tka Wojtka Gawendy
Ba˝ka w polskiej telewizji
Mo┐e i z nudˇw, ale za to jak!
îwiŕto inteligentnego humoru