Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 9 listopada

0

 Imieniny obchodzą: Aleksander, Genowefa, Gracja, Ludwik oraz Teodor.

  • 101 lat temu w Lemieszówce koło Kamieńca Podolskiego urodził się Kazimierz Romanowicz, żołnierz II Korpusu Polskiego, jedna z czołowych postaci polskiej emigracji, twórca księgarni i wydawnictwa “Libella” w Paryżu. Zmarł 25 września 2010 roku.
  • 79 lat temu w Niemczech doszło do masowego pogromu ludności żydowskiej, zorganizowanego przez nazistów – tzw. Kristallnacht (“Noc Kryształowa”); w jego wyniku zamordowano 91 Żydów, spalono 171 synagog, splądrowano 7,5 tys. sklepów, a 26 tys. Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych.
  • 78 lat temu w Warszawie założona została Tajna Armia Polska.
  • 74 lata temu w Waszyngtonie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA).
  • 34 lata temu w Warszawie urodziła się Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim z Pekinu (2008) i Rio de Janeiro (2016); wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy.
  • 28 lat temu nastąpił upadek muru berlińskiego; władze NRD otworzyły granice z Berlinem Zachodnim.
  • 27 lat temu uchwalono ustawę o przejęciu przez Skarb Państwa majątku byłej PZPR.
  • 17 lat temu Sejm uchwalił ustawę o repatriacji, dotyczącą Polaków na Wschodzie.
  • 10 lat temu w Warszawie rozpoczęły się uroczystości ku czci ofiar zbrodni katyńskiej, w czasie których odczytano nazwiska ok. 14 tys. polskich jeńców zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Twerze, awansowanych pośmiertnie na wyższe stopnie wojskowe i służbowe.
  • 9 lat temu w Warszawie zmarł Stanisław Różewicz, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, kierownik artystyczny Zespołu Filmowego “Tor” (1967-1968; 1972-1980); autor m.in. filmów “Wolne Miasto” i “Westerplatte”.

W Polsce

Dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się XV Forum Polityki Zagranicznej.

Wystąpienie otwierające pt. “O polityce Polski w Unii Europejskiej” wygłosi premier Beata Szydło. Następnie o globalnych wyzwaniach polskiej polityki zagranicznej w kontekście niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mówić będzie szef MSZ Witold Waszczykowski.

Odbędzie się także debata z udziałem przedstawicieli klubów poselskich i parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie Konrad Głębocki, Platformę Obywatelską – Rafał Trzaskowski. Klub Kukiz’15 reprezentować będzie Grzegorz Długi, Nowoczesnej – Adam Szłapka. W imieniu PSL głos zabierze Marek Sawicki.

Na koniec o polityce zagranicznej dyskutować będą eksperci: wicedyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN Agnieszka Cianciara, profesor Collegium Civitas Leszek Jesień oraz przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich Olaf Osica. Moderatorem dyskusji będzie dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomir Dębski.

Forum Polityki Zagranicznej, organizowane przez PISM, to coroczna debata publiczna o polskiej polityce zagranicznej z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, środowisk eksperckich i mediów.

# # #

W czwartek Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. zmianami w ochronie zdrowia psychicznego, które zakładają, że przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Nowela przewiduje też obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, by uzasadnić jej pobytu w takiej placówce. Badania przeprowadzane byłyby co najmniej raz na sześć miesięcy. W regulacji uwzględniono także możliwość wystąpienia – w tym również przez osobę ubezwłasnowolnioną – o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Ponadto osoba, która nie wyrazi zgody na dalszy pobyt w domu pomocy społecznej, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o pracy na morzu. Nowe rozwiązania Zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy. W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która przedłuża zawieszenie tego podatku na kolejny rok – do końca 2018 roku.

Zaplanowano też drugie czytania kilku senackich projektów nowelizacji – m.in. Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami i przepisów dot. ochrony praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika np. hipoteki przymusowej. Ponadto senatorowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

# # #

Sejm dziś, w drugim dniu posiedzenia, zajmie się m.in. projektem ustawy, który zakłada powołanie – w miejsce Biura Ochrony Rządu – nowej formacji: Służby Ochrony Państwa. SOP zajmie się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji (w tym rozpoznawaniem i zapobieganiem skierowanych przeciw nim przestępstwom), a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa.

W porządku obrad znalazł się również komisyjny projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej. Zgodnie z nowymi przepisami formacja miałaby otrzymać dodatkowe uprawnienia, m.in. użycie broni palnej, prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego oraz możliwość korzystania z informacji dotyczących zagrożeń posiadanych przez m.in. Policję, ABW, SKW.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który przewiduje, że spółki przesyłowe będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sejm będzie także debatować nad rządowym projektem noweli o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).

Posłowie wysłuchają informacji rządu w sprawie aktualnych relacji Polski z najbliższymi sąsiadami oraz polityki rządu wobec naszych sąsiadów, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Niemiec, Litwy, Białorusi, w kontekście ostatnich decyzji i wypowiedzi przedstawicieli rządu.

Sejm zadecyduje ponadto, czy poszerzy porządek obrad o informację rządu nt. powiązań szefa MON Antoniego Macierewicza z osobami wskazanymi w książce Tomasza Piątka pt. “Macierewicz i Jego Tajemnice”. Po południu zaplanowano blok głosowań.

# # #

Wernisaż pokonkursowej wystawy 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w czwartek w Galerii Bielskiej BWA. Laureaci wyłonieni zostaną z grona 69 artystów zakwalifikowanych do konkursu. Zwycięzca otrzyma Grand Prix – Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 tys. zł oraz nagrodę dyrektora Galerii Bielskiej BWA w wysokości 10 tys. zł.

Bielska Jesień, organizowana od 1962 r., jest najstarszym i jednym z najważniejszych konkursów malarstwa współczesnego w naszym kraju. Jest także przeglądem najnowszych tendencji w polskim malarstwie.

Do tegorocznej edycji zgłoszono blisko 2,9 tys. prac ok. 700 artystów. Po raz trzeci w historii formuła była otwarta także dla malarzy, którzy nie posiadają dyplomu uczelni artystycznej. Jury do finału zakwalifikowało 194 prace 69 artystów. Wszystkie będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej.

# # #

Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odbędzie się dziś rozprawa odwoławcza w procesie Dariusza P., którego prokuratura oskarżyła o podpalenie w 2013 r. domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. W I instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Jak dowiedziała się PAP, przed zamknięciem przewodu sądowego i wydaniem wyroku sąd apelacyjny zamierza jeszcze uzupełnić materiał dowodowy – chce dodatkowo przesłuchać specjalistę w zakresie elektryki.

Do pożaru domu jednorodzinnego w Jastrzębiu doszło w maju 2013 r. Dariusz P. został zatrzymany i aresztowany pod koniec marca 2014 r. Gliwicka prokuratura zarzuciła mu zabójstwo pięciu osób, a także usiłowanie zabójstwa szóstej – najstarszego syna, który ocalał z pożaru. Nieprawomocny wyrok zapadł w grudniu ubiegłego roku przed rybnickim wydziałem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Sąd nie miał wątpliwości, że Dariusz P. zabił swoich najbliższych, chcąc uzyskać pieniądze z ubezpieczenia i uwolnić się od rodziny. Zgodnie z tamtym orzeczeniem, o warunkowe przedterminowe zwolnienie P. mógłby się ubiegać najwcześniej po 35 latach.

Od wyroku odwołała się zarówno obrona – która w całości kwestionuje ustalenia prokuratury i sądu I instancji – jak i oskarżyciel publiczny. Apelacja prokuratury nie dotyczy wymiaru kary ani ustaleń poczynionych przez sąd. Chodzi o dwa zarzuty dotyczące mniej istotnych kwestii – sprawy proceduralnej i niezasądzenia zadośćuczynienia na rzecz syna P.

Zdaniem obrony, ustalenia, które według prokuratury i sądu układają się w nierozerwalny łańcuch poszlak, wcale nie są takie pewne. W trakcie procesu obrona kwestionowała m.in. opinie biegłych, według których w domu P. doszło do podpalenia i analizy logowania telefonu komórkowego oskarżonego, a także sam motyw zbrodni. Oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do zabójstwa. Twierdził, że w jego domu doszło do przypadkowego pożaru, a on sam w tym czasie był w innym miejscu, w oddalonym o ok. 10 km zakładzie w Pawłowicach, w którym montował meble.

Na świecie

BRUKSELA – Drugi i ostatni dzień spotkania ministrów obrony państw NATO; Polskę reprezentuje szef MON Antoni Macierewicz. Najważniejsze z omawianych kwestii to nowa struktura dowodzenia, cyberbezpieczeństwo, Korea Płn., Afganistan. Ministrowie mają się spotkać z szefową unijnej dyplomacji Federicą Mogherini, by rozmawiać na temat globalnych zagrożeń, a w szczególności programu nuklearnego Korei Płn. Planowana konferencja prasowa Antoniego Macierewicza (godz. 13).

PEKIN – Prezydent USA Donald Trump spotka się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie z władzami Chin, w tym z prezydentem Xi Jinpingiem, który rozpoczął niedawno swoją drugą kadencję jako sekretarz generalny rządzącej Komunistycznej Partii Chin. Jest to kolejny punkt na trasie pierwszej azjatyckiej podróży Trumpa, podczas której odwiedza on pięć krajów regionu. Motywem przewodnim tournee amerykańskiego prezydenta po Azji jest zagrożenie atomowe ze strony Korei Płn.

MADRYT, BARCELONA – Kryzys wokół Katalonii po przejęciu przez rząd hiszpański kontroli nad tym regionem w reakcji na rezolucję katalońskiego parlamentu w sprawie niepodległości. Sześciu deputowanych katalońskich, w tym przewodnicząca parlamentu Carme Forcadell, ma być przesłuchanych w ramach śledztwa w sprawie rebelii i działalności wywrotowej. Kilku ministrów odwołanego rządu Katalonii osadzono w areszcie pod Madrytem; przebywający w Belgii premier Carles Puigdemont i jego czterej współpracownicy, objęci Europejskim Nakazem Aresztowania, oddali się w ręce belgijskiej policji. Brukselski sąd orzekł w poniedziałek, że katalońscy politycy mogą pozostać na wolności w Belgii dopóki nie postanowi on, czy zostaną oni wydaleni do Hiszpanii.

BRUKSELA – Konferencja komisarza UE ds. finansowych i gospodarczych Pierre’a Moscovici w związku z publikacją prognoz makroekonomicznych KE (godz. 11). Obejmują one lata 2017-19 i zawierają dane na temat m.in. wzrostu PKB, inflacji, zatrudnienia, deficytu oraz długu publicznego zarówno krajów członkowskich, jak i krajów kandydujących oraz niektórych krajów trzecich.

BRUKSELA – Szósta runda pierwszej fazy negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (do 10 listopada).

BRUKSELA – Konferencja na temat unikania podatków, zorganizowana przez firmę lobbingową Intercity Consulting w budynku Parlamentu Europejskiego.

BONN, BERLIN – Obrady szczytu klimatycznego ONZ – COP23. W spotkaniu, które potrwa do 17 listopada, uczestniczy ponad 23 tys. osób z 197 krajów. Jego celem jest osiągnięcie postępu w dyskusji nad zasadami wdrażania porozumienia paryskiego z 2015 roku, które mają być ostatecznie przyjęte na kolejnym spotkaniu w 2018 roku w Katowicach. W Berlinie konferencja prasowa niemieckich naukowców, specjalistów ds. klimatu, domagających się zamknięcia elektrowni węglowych.

BERLIN – Wizytę w Niemczech składa francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

TASZKENT – Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini złoży wizytę w Uzbekistanie.

DA NANG – W Wietnamie trwa szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), na którym w kolejnych dniach mają się pojawić m.in. prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin.

WASZYNGTON – Premier Turcji Binali Yildirim kontynuuje wizytę w USA (do 10 listopada).

ABU ZABI – Prezydent Francji Emmanuel Macron kończy wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

DELHI – Brytyjski książę Karol i księżna Kamila kończą wizytę w Indiach.

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.