Wyrok z przeszłości a imigracja

0

Pytanie: Jestem obywatelem Kanady, a moja narzeczona jest tu z wizytą. Będę się wkrótce żenił, i zamierzam po ślubie sponsorować żonę, aby otrzymała pobyt stały i nie musiała stąd wyjeżdżać – na wiosnę urodzi się nasze dziecko. Ale mam problem, ponieważ parę lat temu byłem karany za jazdę pod wpływem alkoholu i jeszcze nie jest czas, aby się starać o “pardon”. Czy w ogóle mam szansę sponsorować moją żonę w tej sytuacji?

Odpowiedź: Rzeczywiście wymazanie rekordu kryminalnego (zwanego kilka lat temu “pardon”, a teraz “record suspension”) trwa – najpierw trzeba czekać kilka lat od zakończenia wyroku, a potem trzeba złożyć podanie o wymazanie rekordu i czekać na jego wymazanie. Jest to na pewno długa i żmudna procedura jeśli chodzi o czas.

Natomiast jeśli chodzi o sponsorowanie członka rodziny, to rekord kryminalny sponsora ma znaczenie tylko w odniesieniu do specyficznych sentencji. Jazda pod wpływem alkoholu nie dyskwalifikuje sponsora. A co dyskwalifikuje? Na przykład popełnienie w przeszłości przestępstwa natury seksualnej, przestępstwa z użyciem przemocy lub przestępstwa z uszkodzeniem ciała przeciwko członkowi rodziny.

Oczywiście jest to tylko bardzo ogólna lista przykładów. Odpowiadając na zadane pytanie: taki rekord kryminalny nie będzie miał wpływu na sponsorowanie żony. Proszę jednak pamiętać, że pisząc to nie daję żadnej gwarancji, ponieważ jest to tylko ogólnikowa odpowiedź na zadane pytanie, a nie wnikliwa prawna ocena konkretnej sytuacji na podstawie dokumentów, a tylko wtedy mogłabym udzielić porady widząc konkrety. W takiej sytuacji radziłabym zasięgnąć prawnej porady, aby wiedzieć na pewno zanim rozpocznie się proces sponsorowania.

Pytanie: Zamierzam sponsorować do Kanady męża. Mój mąż wiele lat temu, jako młody chłopak, został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dowiedzieliśmy się, że wyrok ten został wymazany wiele lat temu i teraz już nie ma żadnych dowodów ani dokumentów odnośnie tej sprawy. Czy w związku z tym możemy na pytanie “Czy masz rekord kryminalny” od powiedzieć “Nie”?

Odpowiedź: Przede wszystkim nie tak brzmi pytanie w podaniu o pobyt stały. Pytania są o to, czy kiedykolwiek został popełniony czyn, który jest niezgodny z prawem (parafrazując). Kiedykolwiek – to znaczy wczoraj czy 30 lat temu! Odpowiedź na to pytanie, w związku z tym będzie jaka? Tak – popełniłem czyn niezgodny z prawem.

I tu sytuacja się komplikuje, ponieważ do Kanady mogą imigrować (czyli mogą otrzymać prawo stałego pobytu w Kanadzie) tylko osoby bez rekordu kryminalnego. Jest to bardzo złożony problem i zdecydowanie radzę zasięgnąć prawnej porady, jeśli ktoś jest w takiej właśnie sytuacji i nie wie, jaki będzie rezultat dawnego przestępstwa kryminalnego. A jaki będzie rezultat? Czy taka osoba może bez problemu imigrować do Kanady?

W bardzo telegraficznym skrócie wygląda to tak:
1. Jeśli kara za popełnione przestępstwo została zakończona więcej niż 10 lat temu, szansa jest, że w “oczach Kanady” dana osoba jest zrehabilitowana i może starać się o imigrację.

2. Jeśli kara za popełnione przestępstwo została zakończona więcej niż 5 lat temu, a mniej niż 10 lat temu – można starać się o rehabilitację i jeśli zostanie ona przyznana, również otrzyma się pobyt stały w Kanadzie.

3. Jeżeli nie minęło jeszcze 5 lat od zakończenia kary za popełnione przestępstwo – osoba nie kwalifikuje się, aby otrzymać pobyt stały w Kanadzie.

Bardzo proszę jednocześnie pamiętać, że zasady te nie są kompletne oraz nie dotyczą wszystkich przestępstw kryminalnych.

Przestępstwo nie jest równe przestępstwu – niektóre czyny nie są bardzo poważne, inne mogą zdyskwalifikować na wiele lat, a w niektórych (bardzo specyficznych i bardzo drastycznych) przypadkach nawet i na zawsze.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Poleć:

O Autorze:

Isabella Kowalewski

IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-604-3325, lub przesłać e-mail: e-immigration@bellnet.ca 

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.