Portret Kanadyjczyków – zmieniamy się jako społeczeństwo

0
Przez cały ten rok Statistics Canada publikuje kolejne zbiory danych uzyskane z ostatniego spisu powszechnego z 2016 roku. Jest jeszcze jedna spodziewana transza ale ta, która została ujawniona w środę, wykazuje ciekawe trendy w kanadyjskim społeczeństwie.

Przede wszystkim okazuje się, że w całym kraju zamieszkuje 250 różnych etnicznych grup i do 2036 roku tzw. widoczne mniejszości będą stanowiły 1/3 wszystkich Kanadyjczyków, nie tylko zresztą w wielkich miastach jak do tej pory ale w całym kraju.

Portret Kanadyjczyków rozpoczyna się od informacji na temat boomu populacji na zachodzie i mówi również o znacznym wzroście liczby ludzi pochodzących z ludności rdzennej, głównie w zachodniej Kanadzie, przez ostatnią dekadę. Wiadomo także, że liczba imigrantów zamieszkująca na preriach jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ciągu ostatnich 15 lat. Jak widać imigranci rozpraszają się po całym kraju – do tej pory mieszkali głównie w wielkich miastach. Zmienia to całkowicie spojrzenie na społeczeństwo kanadyjskie.

Prawie połowa ludności metropolii w Kanadzie składa się z widocznych mniejszości, głównie Toronto i Vancouver ale również jest ich coraz więcej w miastach takich jak Saskatoon, Regina, Winnipeg i Calgary. Miejsca, które nie myśleliśmy, że są pod względem kulturowym zróżnicowane stają się takimi, mówią autorzy danych.

Więcej imigrantów przybywa z Afryki niż kiedykolwiek dotychczas, przekraczając liczbę tych, którzy przybywają z Europy po raz pierwszy w historii Kanady.

Jednocześnie widać rekordową liczbę seniorów, a także to, że dzieci mieszkają w domach rodzinnych dłużej. Mniej młodych Kanadyjczyków decyduje się na kupowanie domów, zamiast tego wynajmuje, a ceny cały czas idą w górę.

Dzieci z ludności rdzennej żyjące poniżej granicy ubóstwa jest już ponad 30 proc., podczas gdy wśród całej populacji jest ich 17 proc.

22,3 proc. Kanadyjczyków identyfikuje się jako widoczne mniejszości. Jest to nieco ponad 1/5 całej populacji Kanady i stanowi prawie pięciokrotny wzrost od 1981 roku, kiedy stanowili oni 4,7 proc. populacji.

Oto najważniejsze dane uzyskane ze spisu:

• W 2016 roku spis powszechny wykazał, że w Kanadzie mieszka 1,67 mln ludności rdzennej, jest to 4,9 proc. ogólnej populacji. W 2006 roku było ich 3,8 proc., a więc jest to wzrost o 42,5 proc. przez ostatnie 10 lat czyli czterokrotnie wyższy wzrost niż wśród ludności nierdzennej;

• Przeciętny wiek Kanadyjczyka pochodzącego z ludności rdzennej to 32,1 lat czyli o 10 lat mniej niż wśród pozostałych Kanadyjczyków, których przeciętny wiek wynosi 40,9 lat.

• Jeden na pięciu, czyli 20 proc. ludzi z ludności rdzennej w Kanadzie mieszka w miejscu, które wymaga poważnych remontów, a 10 proc. w miejscach, które są zatłoczone;

• Jednocześnie 7,3 proc. ludności rdzennej ma 65 lat lub więcej, czyli dużo więcej niż 4,8 proc. w 2006. Ten procent może się podwoić do roku 2036;

• Największe liczba ludności rdzennej mieszka w Winnipeg, Edmonton, Vancouver i Toronto, natomiast największy procent w Thunder Bay – 12,7 proc., Winnipeg – 12,2 proc. i Saskatoon – 10,9 proc.;

• 21,9 proc. całkowitej populacji Kanadyjczyków powiedziało, że urodziło się poza granicami kraju i imigrowało do Kanady. W 1921 roku było ich 22,3 proc. i był to najwyższy procent od czasów Konfederacji. Proporcja ta prawdopodobnie będzie między 25 a 30 proc. do roku 2036.;

• W latach 2011-2016 osiedliło się w Kanadzie na stałe 1 212 075 nowych imigrantów, co stanowi 3,5 proc. populacji. 60 proc. przyjechało w kategorii ekonomicznej, 26,8 proc. w ramach łączenia rodzin i 11,6 proc. jako uchodźcy.;

• W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku uchodźcy stanowili 1/4 wszystkich imigrantów przyjętych do Kanady, a to głównie ze względu na napływ uchodźców z Syrii.;

• Azja, w tym Bliski Wschód, pozostaje głównym źródłem ostatnio przybyłych imigrantów do Kanady 61,8 proc., potem Afryka – 13,4 proc., Europa, która kiedyś była dominująca, np. w 1971 roku (61,6 proc.), jest na trzecim miejscu – 11,6 proc.;

• Więcej imigrantów niż kiedykolwiek osiedlało się na preriach. Procent nowoprzybyłych imigrantów mieszkających w Albercie osiągnął 17,1 w 2016 roku, w 2001 roku było ich tylko 6,9. Również w Manitobie wzrósł z 1,8 do 5,2 proc., a w Saskatchewan z 1 proc. do 4 proc.;

• Widoczne mniejszości w 2016 roku stanowiły 22,3 proc. populacji Kanady. 30 proc. z nich było urodzonych w Kanadzie.;

• W 1921 roku ponad 70 proc. urodzonych za granicą przybyszów mówiło, że angielski lub francuski są ich językiem ojczystym i mniej niż 30 proc. mówiło innymi językami. W 2016 roku zaszła dokładnie odwrotna sytuacja: ponad 70 proc. zgłosiło inny język ojczysty niż francuski i angielski, a niecałe 30 proc. angielski lub francuski.;

• W 2016 roku prawie 37,5 proc. wszystkich dzieci w Kanadzie poniżej wieku 15 lat albo urodziło się poza granicami, albo ma przynajmniej jedno z rodziców urodzonych poza granicami Kanady.;

• 1,9 mln ludzi powiedziało, że ma korzenie w południowej Azji. Jest to 25 proc. populacji widocznych mniejszości. W drugiej grupie był chiński – 20,5 proc. tej grupy i ludzie czarnoskórzy – po raz pierwszy jest ich więcej niż milion i stanowią 15,6 proc. widocznych mniejszości. Pozostałe dwie pozycje w pierwszej piątce zajmują Filipińczycy i Arabowie.;

• Ponad 67,8 proc. rodzin kanadyjskich posiada swój własny dom. Jest to nieco mniej niż 69 proc. w roku 2011, jednakże procenty te są bardzo uzależnione od wieku: 70 proc. posiadających domy to ludzie w wieku 35-54 lat, a w wieku 20-34 lata właścicielami jest tylko 43,6 proc.;

• Około 13.3 proc. populacji mieszka w mieszkaniach, 67 proc. z nich to właściciele, pozostali wynajmują. Najbardziej popularne mieszkania typu kondominia najczęściej występują w Vancouver – 30,6 proc. wszystkich mieszkań lub domów, a potem w Calgary, Toronto jest na czwartym miejscu – 20,9 proc.;

• 24,1 proc. wszystkich domostw, trochę mniej niż w 2006 roku gdzie było 24,4, wydaje 30 proc. lub więcej swoich przeciętnych miesięcznych zarobków na pokrycie kosztów dachu nad głową, a więc spłaty pożyczek hipotecznych lub czynszu, elektryczności, ogrzewania i wszelkiego rodzaju podatków od nieruchomości. Największy procent tych dużo wydających mieszka w Toronto 33,4 proc. i w Vancouver 32 proc.

• W Vancouver właściciele domów mówią, że przeciętnie ich nieruchomość jest warta 1 005 920 dol., w Toronto 734 924 dol., a na trzecim miejscu jest Montreal – 366 974 dol. W skali krajowej przeciętna wartość nieruchomości to 443 058 dol., w porównaniu z 2011 rokiem, kiedy wynosiła 345 182 dol.

This slideshow requires JavaScript.

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.