Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 24 października

0

 Imieniny obchodzą: Alojzy, Antoni, Marcin oraz Rafał.

  • 222 lata temu Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat III rozbioru Rzeczypospolitej.
  • 118 lat temu w Warszawie urodził się Anatol Stern, poeta, prozaik, współtwórca polskiego futuryzmu. Zmarł 19 października 1968 roku.
  • 83 lata temu prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • 79 lat temu minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop przedstawił niemieckie żądania wobec Polski.
  • 72 lata temu weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych; początek oficjalnej działalności ONZ.
  • 61 lat temu w Warszawie na placu Defilad odbył się wiec z udziałem Władysława Gomułki, w którym uczestniczyło około 400 tys. osób.
  • 53 lata temu w Tokio zakończyły się XVIII Letnie Igrzyska Olimpijskie; reprezentacja Polski zdobyła na nich 23 medale, wśród nich siedem złotych.
  • 37 lat temu sąd wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ “Solidarność”; sędzia Zdzisław Kościelniak dopisał jednak do statutu związku ustęp o “kierowniczej roli PZPR”; Solidarność nie zgodziła się z tym, ogłosiła gotowość strajkową na 12 listopada i odwołała się do Sądu Najwyższego.
  • 33 lata temu apel papieża Jana Pawła II o uwolnienie księdza Jerzego Popiełuszki. Władze komunistyczne poinformowały, że w sprawie porwania księdza zatrzymani zostali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.

W Polsce

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem nowelizacji tegorocznego budżetu, który ma umożliwić wypłatę rekompensat za utracone deputaty węglowe. Ministrowie omówią także projekt ustawy okołobudżetowej, który przewiduje sfinansowanie z Funduszu Pracy m.in. staży lekarzy.

Przygotowana nowela budżetu przewiduje, że ponad 2 mld 350 mln zł zostanie przeznaczonych na wypłatę z tegorocznego budżetu, rekompensat z tytułu utraconych deputatów węglowych emerytom i rencistom górniczym.

Ministrowie omówią też projekt ustawy okołobudżetowej, który przewiduje, że w 2018 r. z Funduszu Pracy będą finansowane m.in. staże lekarzy. Fundusz wesprze też wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wśród najważniejszych zmian wymieniono m.in. zmiany dotyczące Funduszu Pracy. “Planowane rozwiązania zakładają finansowanie ze środku Funduszu Pracy staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (na te cele może zostać przeznaczone prawie 1,1 mld zł – PAP) oraz dostosowanie kosztów Funduszu Pracy do prognozowanej w roku 2018 sytuacji na rynku pracy” – napisano.

Rząd zajmie się także projektem dot. skrócenia czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. To element pakietu 100 zmian dla firm przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie mają umożliwić pracodawcom, którzy będą tego chcieli, przechowywanie akt pracowniczych wyłącznie w formie elektronicznej. Obecnie akta muszą być przechowywane w formie papierowej, ewentualne akta elektroniczne mają tylko charakter pomocniczy.

Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o biopaliwach i biokomponentach i wysłuchają informacji ministra infrastruktury i budownictwa “Działania korespondujące z realizację celów Narodowego Programu Mieszkaniowego”. (PAP)

mro/ mmu/ son/

# # #

Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś wyrok z wniosku posłów PiS co do konstytucyjności regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Na tej podstawie prof. Małgorzata Gersdorf została w 2014 r. powołana na funkcję I prezesa SN.

TK ogłosi orzeczenie po posiedzeniu niejawnym w składzie: prezes Julia Przyłębska (przewodniczący składu), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Leon Kieres, Justyn Piskorski i Andrzej Zielonacki.

W marcu br. grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do TK o stwierdzenie zgodności z konstytucją ustawy o SN i uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN z 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN – na którego podstawie SN wybiera kandydatów na I prezesa, przedstawianych następnie prezydentowi RP.

Zdaniem wnioskodawców, konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów na I prezesa w wewnętrznym i niepublikowanym wcześniej regulaminie, podczas gdy powinno być to uregulowane w ustawie. Inna ich wątpliwość to brak uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN. PiS chce też, by TK uznał za niebyłe lub nieskuteczne czynności dokonywane do tej pory przez Gersdorf jako I prezesa SN.

Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości wyboru i powołania Gersdorf na stanowisko I prezesa SN – uznał SN. Podkreślił, że regulamin wyboru kandydatów wydano w 2003 r. na podstawie ustawy o SN z 2002 r. oraz regulaminu SN, wydanym na podstawie tej ustawy. Dodano, że ustawa o SN reguluje liczbę kandydatów przedstawianych prezydentowi, tajność głosowania, kworum i wymaganą większość, a regulamin obejmuje tylko techniczne aspekty wyboru kandydatów. “Wniosek poselski zmierza do stworzenia ustawodawcy – a więc każdorazowej większości parlamentarnej – możliwości oddziaływania na proces wyłaniania kandydatów na I prezesa SN” – ocenił SN.

Prokurator generalny poparł co do zasady wniosek posłów; wniósł też o umorzenie części sprawy. Sejm wniósł o uznanie wszystkich zaskarżonych przepisów za niezgodne z konstytucją. RPO opowiadał się za uznaniem ich za zgodne z konstytucją.

sta/ mja/

# # #

Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś wyrok w sprawie konstytucyjności zaskarżonych przez RPO Adama Bodnara zapisów trzech ustaw z 2016 r., regulujących działalność TK – o statusie sędziów TK, o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy.

TK ogłosi orzeczenie po posiedzeniu niejawnym w składzie: Mariusz Muszyński (przewodniczący), Zbigniew Jędrzejewski (sprawozdawca), Henryk Cioch, Leon Kieres i Andrzej Zielonacki.

O uznanie zaskarżonych ustaw w części za zgodne z konstytucją, a w części o umorzenie sprawy, wnieśli prokurator generalny oraz Sejm.

W styczniu br. Bodnar zakwestionował m.in. zapisy, które pozwoliły w grudniu 2016 r. ówczesnej p.o. prezes TK Julii Przyłębskiej na włączenie do orzekania w TK osób, które – jak pisał RPO – “zostały zaprzysiężone na zajęte już miejsca”. Chodzi o wybranych w grudniu 2015 r. przez Sejm, oraz zaprzysiężonych wtedy przez prezydenta Andrzeja Dudę, sędziów TK: Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i zmarłego w lipcu br. Lecha Morawskiego. Poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał ich do orzekania, powołując się na wyroki TK z grudnia 2015 r. o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. – od których prezydent nie przyjął ślubowania. PiS podkreślało, że nie ma żadnej podstawy prawnej niedopuszczania tych sędziów do orzekania.

RPO zaskarżył też przepis nie pozwalający na publikację niedrukowanych wcześniej orzeczeń TK – podjętych “z naruszeniem przepisów ustawy” i dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Zapis oznaczał, że nie wydrukowano wyroków TK z 9 marca i z 11 sierpnia 2016 r. o wcześniejszych nowelach czy ustawach o TK autorstwa PiS. Ich druku wcześniej odmówił rząd, powołując się na złamanie prawa przy ich wydaniu przez TK.

Ponadto RPO zwrócił uwagę na prawa pracowników Biura Trybunału, których – jak zaznaczył – “ustawa pozwala wyrzucić z pracy bez podania przyczyny”, w związku z tworzeniem w miejsce Biura Kancelarii Trybunału i Biura Służby Prawnej Trybunału.

sta/

# # #

Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie sejmowa komisja śledcza po raz drugi przesłucha b. szefa Amber Gold Marcina P. Pierwsze przesłuchanie P. przed komisją śledczą odbyło się 28 czerwca.

Szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) powiedziała PAP, że wtorkowe przesłuchanie będzie kontynuacją tego z czerwca. “Wtedy nie zostało ono zakończone” – dodała. Szefowa komisji śledczej zaznaczyła, że podczas przesłuchania b. szefa Amber Gold będą poruszane m.in. wątki, które komisja poznała podczas dotychczasowych przesłuchań świadków. “Na pewno będzie szereg pytań” – podsumowała.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Głośno o sytuacji spółki zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy należące do tej niej linie lotnicze OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Pierwszy zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 r. Jesienią 2012 r. śledztwo przeniesiono do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold.

Na świecie

HELSINKI – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywa z wizytą oficjalną w Finlandii. We wtorek spotka się z fińskim prezydentem Saulim Niinisto; w środę wspólnie odwiedzą bazę wojskową w Santahamina. Duda spotka się również z przewodniczącą fińskiego parlamentu Marią Lohelą oraz z wicepremierem i ministrem finansów Petteri Orpo. Przewidziany jest także udział prezydenta w Forum Gospodarczym. Na zakończenie wizyty Duda spotka się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Finlandii.

PALERMO – Początek dwudniowej Konferencji Śródziemnomorskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na temat migracji i uchodźców, wyzwań i szans dla tego regionu. Udział w niej weźmie 57 delegacji państw OBWE, sześciu partnerów Organizacji (Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Maroka i Tunezji) oraz przedstawiciele wielu międzynarodowych organizacji. Polskę będzie reprezentować minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

LUKSEMBURG – Spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie telekomunikacji. W programie prac m.in. cyberbezpieczeństwo i wdrażanie Strategii jednolitego rynku cyfrowego. Polskiej delegacji przewodniczy Krzysztof Szubert, pełnomocnik Rady Ministrów do spraw jednolitego rynku cyfrowego.

BERLIN – Inauguracyjne posiedzenie Bundestagu, niemieckiego parlamentu wybranego 24 września. Porządek dnia przewiduje m.in. otwierające obrady przemówienie przewodniczącego-seniora Izby – polityka FDP Hermanna-Otto Solmsa oraz wybór nowego szefa Bundestagu i jego zastępców. Po ukonstytuowaniu się parlamentu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wręczy kanclerz Angeli Merkel i jej ministrom dymisje i poprosi ich o komisaryczne sprawowanie funkcji do czasu powstania nowego rządu.

BERLIN – Przedstawiciele CDU, CSU, FDP i Zielonych kontynuują rozmowy sondażowe o utworzeniu koalicyjnego rządu.

MADRYT, BARCELONA – Ciąg dalszy kryzysu wokół Katalonii. W sobotę premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił, że chce, aby Senat dał mu zgodę na rozwiązanie regionalnego parlamentu i rządu Katalonii w reakcji na dążenia niepodległościowe tego regionu. Z kolei przywódca Katalonii Carles Puigdemont zagroził zarządzeniem w regionalnym parlamencie głosowania w sprawie ogłoszenia niepodległości regionu.

MANILA – Spotkanie ministrów obrony państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) poświęcone zagrożeniom związanym z terroryzmem i programem zbrojeń Korei Północnej. Wśród uczestników – szefowie resortów obrony USA i Rosji, James Mattis i Siergiej Szojgu.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata na temat wyników ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej, podczas którego przywódcy państw UE rozmawiali o migracji, obronności oraz Brexicie.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata o wolności mediów i ochronie dziennikarzy w związku z morderstwem Daphne Caruana Galizia, maltańskiej dziennikarki, znanej z demaskowania korupcji i przemytu narkotyków.

STRASBURG – Parlament Europejski przyjmie rezolucję w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE. Europosłowie zdecydowanie odrzucają warianty przyszłego budżetu Unii, które przewidują cięcia w polityce spójności i polityce rolnej.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim głosowanie nad rezolucją, która wzywa do całkowitego zakazu herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2020 roku oraz do natychmiastowego ograniczenia używania tej substancji. Europosłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim głosowanie nad regulacjami dotyczącymi m.in. zawartości kadmu w nawozach. Rozporządzenie reguluje warunki wprowadzania na rynek UE tych towarów. Przekroczenie określonego poziomu kadmu ma wykluczyć możliwość sprzedawania nawozów w UE. Przepisy te są ważne dla polskiej chemii.

PEKIN – Ostatni dzień XIX krajowego zjazdu rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

ISLAMABAD – Wizyta sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Pakistanie. Waszyngton żąda od Islamabadu zdecydowanych działań przeciwko talibom i innym ugrupowaniom ekstremistycznym na terytorium Pakistanu. W poniedziałek Tillerson przebywał w Afganistanie. W środę odwiedzi Delhi.

MOSKWA – Rozmowy prezydentów Rosji i Cypru, Władimira Putina i Nikosa Anastiasiadisa.

MOSKWA – Konferencja prasowa Kseni Sobczak, dziennikarki i prezenterki telewizyjnej, poświęcona jej udziałowi w wyborach prezydenckich w Rosji w marcu przyszłego roku. Jak zapowiadały rosyjskie media, Sobczak, która ogłosiła 18 października, że zamierza kandydować w wyborach, przedstawi na konferencji swój sztab wyborczy.

ERYWAŃ – Wizyta premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Armenii (do 25 października).

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.