Procenty znowu wyższe

0

Bank of Canada po raz kolejny podnosi stopę procentową w reakcji na coraz lepszą kondycję gospodarki kanadyjskiej.

Bank centralny podwyższył stopę procentową w środę o jedną czwartą procenta do poziomu 1,0 procenta. Jest to kolejny wzrost o o,25 punktów bazowych od lipca.

Zmiana ta została ogłoszona niecały tydzień po tym jak Statistics Canada podała, że w drugim kwartale gospodarka Kanady wzrosła aż o 4,5 procenta.

Te wyniki przekroczyły prognozy Bank of Canada.

W oświadczeniu w środę Bank of Canada poinformował, że znaczny wzrost zatrudnienia i płac doprowadził do ​​zwiększenia się wydatków konsumentów. Odnotowano też poprawę w sektorze inwestycji biznesowych i eksportu. Oznacza to, że wzrost ekonomii Kanady staje się utrzymującym się trendem.

Nawet w obliczu odnotowywanej poprawy koniunktury bank podkreśla obawy dotyczące zagrożeń geopolitycznych i niepewności związanej z międzynarodową polityką handlową i fiskalną.

Bank przewiduje, że tempo wzrostu może ustabilizować się na poziomie umiarkowanym w drugiej połowie roku.

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.