Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 12 września

0

Imieniny obchodzą: Gwidon, Maria, Piotr, Radzimir oraz Sylwin.

 • 334 lata temu pod Wiedniem koalicja wojsk chrześcijańskich dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego pokonała armię turecką.
 • 96 lat temu we Lwowie urodził Stanisław Lem, klasyk literatury science fiction, filozof, futurolog i eseista. Jego książki “Powrót z gwiazd”, “Solaris”, “Opowieści o pilocie Pirxie”, “Dzienniki Gwiazdowe”, “Cyberiada” weszły do kanonu najsłynniejszych dzieł science fiction XX w. Zmarł w 2006 roku w Krakowie.
 • 87 lat temu w Warszawie urodził się Piotr Skrzynecki, założyciel kabaretu Piwnica pod Baranami, jego wieloletni konferansjer i lider. Zmarł w 1997 roku w Krakowie.
 • 75 lat temu Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zatwierdził plan formowania Armii Polskiej na Wschodzie.
 • 57 lat temu w Goworowie pod Ostrołęką urodził się Wojciech Jagielski, dziennikarz, reporter zajmujący się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia; opublikował m.in. książki “Dobre miejsce do umierania”, “Modlitwa o deszcz”, “Wieże z kamienia”, “Nocni wędrowcy”.
 • 49 lat temu w Warszawie zmarł Ryszard Siwiec, który 8 września 1968 r., podczas centralnych dożynek na Stadionie X-lecia, podpalił się na oczach tłumów, protestując przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
 • 28 lat temu Sejm powołał rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego prezesa Rady Ministrów w Polsce od zakończenia II wojny światowej.
 • 27 lat temu w Moskwie byłe mocarstwa okupacyjne USA, W. Brytania, Francja, ZSRS oraz oba państwa niemieckie podpisały układ 2+4 dotyczący zjednoczenia Niemiec.
 • 26 lat temu w Chicago zmarł Feliks Konarski, pseudonim Ref-Ren, pisarz, kierownik artystyczny i literacki teatrów rewiowych; w czasie II wojny światowej więzień sowieckich łagrów, następnie w armii gen. Władysława Andersa; autor słów pieśni “Czerwone maki na Monte Cassino”.
 • 16 lat temu NATO po raz pierwszy uruchomiło procedury związane z art. 5 traktatu, który mówi, że atak na dowolne państwo NATO równy jest z atakiem na cały Sojusz. Była to odpowiedź na zamachy terrorystyczne w USA, do których doszło 11 września 2001 roku.
 • 13 lat temu w Warszawie zmarł Marek Karp, historyk, założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
 • 12 lat temu w Warszawie zmarł Józef Słotwiński, reżyser teatralny, jeden z twórców Teatru Telewizji, autor i główny reżyser telewizyjnej “Kobry”.

W Polsce

Rząd zajmie się dziś propozycją MRPiPS podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 zł i stawki godzinowej do 13,7 zł. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju, a samą propozycję resort określa jako umiarkowaną.

Ministrowie będą pracować także nad projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), w wyniku której ma powstać telekomunikacyjna sieć łącząca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Zapewni ona powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu. Docelowo w ciągu trzech lat do sieci podłączonych zostanie około 28 tys. szkół w około 19,5 tys. lokalizacji.

Podczas dzisiejszego posiedzenia omówiony zostanie też projektem MEN, który przewiduje uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

Ministrowie zajmą się także projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Fiskus będzie mógł udzielać kontrahentom podatników niektórych informacji o nich i nie będzie to naruszeniem tajemnicy skarbowej.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o nadzwyczajnym sposobie wydatkowania środków w służbie zdrowia, tzw. specustawą. Jego celem jest zapewnienie poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do tych świadczeń, które w ocenie społecznej są przedmiotem długiego oczekiwania lub też są najbardziej pożądane. Projekt przewiduje zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakup sprzętu oraz aparatury.

Ministrowie omówią również przygotowany przez resort cyfryzacji dokument “Międzynarodowa Aktywność Polski w Obszarze Cyfrowym”. (PAP)

# # #

Dziś Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie – pierwsze po wakacyjnej przerwie. We wtorek rano posłowie wysłuchają informacji rządu na temat działań podejmowanych w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w połowie sierpnia, głównie nad woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W ich wyniku zginęło sześć osób, w tym dwie harcerki z obozu w Suszku. Poszkodowane zostały 58 osoby, w tym 19 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunki Lasów Państwowych dotyczącego strat wynika, że to 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.

Posłowie zajmą się m.in. też projektem ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. Zakłada on zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo – do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

Ponadto Sejm zajmie się poselskim projektem zmian w ustawie o statusie sędziów TK, który doprecyzowuje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Trybunału. Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sejm rozpatrzy też projekt prezydenta dot. wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Jego celem jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. Posłowie zajmą się także rządowym projektem noweli ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza UE będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju.

# # #

Dziś trzech sędziów SN ma badać pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie – zadane na kanwie wniosku b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego w trybie cywilnym – w sprawie umocowania sędzi Julii Przyłębskiej “do dokonywania czynności za prezesa TK, jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego” oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny. SA wskazał m.in., że w grudniu 2016 r. nie została podjęta przewidziana w przepisach uchwała Zgromadzenia Ogólnego TK, przedstawiająca prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa, a w ZO TK z 20 grudnia 2016 r. nie uczestniczyli wszyscy sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie – brały zaś udział osoby, “które zostały wybrane przez Sejm VIII kadencji na obsadzone stanowiska sędziowskie”.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł niejednogłośnie z wniosku posłów PiS, że sądy, w tym SN, w trybie cywilnym nie mogą badać prawidłowości powołania prezesa TK i wyboru sędziów TK przez Sejm. Wyrok TK niczego tak do końca nie rozjaśnia – ocenił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Dodał, że stanowisko TK na pewno będzie rozważone przez SN. Wyjaśnił, że SN może wydać uchwałę i udzielić odpowiedzi na pytania SA; może też odmówić wydania uchwały lub też przejąć całą sprawę do samodzielnego rozpoznania.

5 września prezes Przyłębska napisała do SN, że sądy powszechne i SN nie mają kompetencji do rozstrzygania powołania prezesa TK. “Konieczne i w pełni zasadne jest zatem postanowienie SN o odmowie odpowiedzi na pytanie prawne” – dodała.

Cała sprawa miała swój początek, gdy Rzepliński – jako poprzedni prezes TK – wniósł w 2016 r. o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom wybranym przez Sejm w grudniu 2015 r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zapowiadanego pozwu Rzeplińskiego wobec tych sędziów oraz wobec prezydenta RP o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia oświadczenia o złożeniu przez nich ślubowania przed prezydentem.

W listopadzie ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek, wskazując na niedopuszczalność drogi sądowej. Rzepliński zażalił się do SA. 19 grudnia, przed rozpoznaniem zażalenia, upłynęła jego kadencja w TK, a 21 grudnia prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Przyłębską na prezesa TK. 11 stycznia br. złożyła ona oświadczenie o wycofaniu zażalenia Rzeplińskiego. Jego pełnomocnicy zakwestionowali skuteczność tej czynności, wskazując na naruszenie przepisów przy powołaniu Przyłębskiej na prezesa. W związku z tym SA w lutym br. zadał z urzędu pytanie prawne SN o to, czy sąd powszechny “jest kompetentny do oceny umocowania osoby” powołanej na stanowisko prezesa TK. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, SA pyta, czy sędzia Przyłębska “jest upoważniona do dokonywania czynności za prezesa TK”.

# # #

Dziś po godz. 10 sejmowa komisja śledcza będzie kontynuowała przesłuchania świadków w sprawie Amber Gold; zeznania złoży prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) stwierdziła w rozmowie z PAP, że komisję będzie interesowała jego wiedza i związki z Marcinem P. i Amber Gold.

Podczas czerwcowego przesłuchania Marcin P. był pytany m.in. czy w zakresie swojej działalności i bieżącego funkcjonowania jego firma kontaktowała się z politykami na Pomorzu. “Nie zostawałem na Pomorzu w kontakcie z żadnymi politykami. Politycy sami szukali ze mną kontaktu, ja raczej próbowałem się zawsze od polityków odcinać” – odpowiedział Marcin P. Dopytywany, którzy politycy szukali z nim kontaktu odparł: “Na pewno prezydent miasta Gdańska poprzez port lotniczy w Gdańsku”.

Adamowicz odnosząc się w czerwcu do wypowiedzi P. mówił: “Już 5 lat temu (…) wydałem oświadczenie, dzisiaj powtórzę: nie spotykałem się z Marcinem P., nie zabiegałem o spotkania i oczywiście na komisji sejmowej to samo powtórzę” – powiedział prezydent Gdańska. Podkreślał też m.in., że nigdy nie lokował środków w Amber Gold.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

# # #

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma dziś opublikować pełne wyniki matur, obejmujące wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych pod koniec czerwca (obejmujących tylko sesję maturalną majową) świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego. Musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie – rozszerzonym).

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego – wyniki z egzaminów z tych przedmiotów służą rekrutacji na studia. 

Na świecie

STASBURG – Parlament Europejski przeprowadzi ostateczne głosowanie ws. bardzo istotnego dla Polski rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu. Nowe regulacje wprowadzają m.in. mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów UE.

STRASBURG – Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem w sprawie przyłączenia się Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej konwencji stambulskiej. Dokument został ratyfikowany przez połowę państw UE. Sprawozdanie PE po podpisaniu go przez Radę UE to krok kierunku ratyfikacji na poziomie unijnym.

BERLIN – Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski odwiedzi Berlin, gdzie wygłosi wykład w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej na temat inicjatywy Trójmorza i problemów polityki europejskiej. Spotka się też m.in. z szefem kancelarii prezydenta Niemiec Stephanem Steinleinem oraz doradcą ds. zagranicznych kanclerz Angeli Merkel Christophem Heusgenem.

BUDAPESZT – Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi złoży wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z przedstawicielami władz węgierskich (godz. 17).

PARYŻ – Manifestacje przeciw reformie kodeksu pracy w Paryżu, Marsylii, Lyonie, Tuluzie, Nantes i kilku innych miastach Francji.

PRAGA – Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złoży wizytę oficjalną w Czechach.

TALLAHASSEE, MARIGOT – Floryda szacuje straty po przejściu potężnego huraganu Irma, który okazał się mniej niszczycielski, niż się spodziewano po szkodach, jakie poczynił na Karaibach. Na wyspie Saint-Martin, terytorium zależne Francji leżące w Małych Antylach, oczekiwany jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

WASZYNGTON – Minister spraw zagranicznych Chin Yang Jiechi spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillerson po głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wzmocnienia sankcji wobec Korei Północnej (godz. 23 czasu polskiego).

WASZYNGTON – W USA ukaże się książka Hillary Clinton “What happened” (Co się stało) o listopadowych wyborach prezydenckich.

WASZYNGTON – Rząd amerykański opublikuje nowe zasady dotyczące samochodów autonomicznych; prezentacja ministerstwa transportu o godz. 18.30 czasu polskiego.

DAMASZEK – W Syrii wojska reżimu prezydenta Baszara el-Asada ściągają posiłki do miasta Dajr az-Zaur przed ofensywą na część miasta pozostającą wciąż pod kontrolą dżihadystów.

BUENOS AIRES – Premier Izraela Benjamin Netanjahu kontynuuje podróż po Ameryce Południowej, w ramach której składa wizyty w Argentynie, Kolumbii i Meksyku (do 15 września).

TEL-AWIW – Publikacja wspomnień byłego premiera Izraela i laureta Pokojowej Nagrody Nobla Szimona Peresa, które skończył spisywać na kilka tygodni przed śmiercią w zeszłym roku.

GENEWA – W Genewie trwa 36. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (do 29 września). Oczekuje się obecności szefa MSZ Wenezueli Jorge Arreazy i Kataru szejka Muhammada ibn Abd ar-Rahmana as-Saniego.

FRANKFURT NAD MENEM – Dzień prasowy na 67. międzynarodowych targach motoryzacyjnych Motor Show 2017 (IAA).

BAJKONUR – Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wystartuje rosyjski statek kosmiczny Sojuz z międzynarodową załogą w składzie: Rosjanin Aleksandr Misurkin oraz astronauci NASA Joseph Akaba i Mark T. Vande Hei. Star pplanowany jest na godz. 23.17 czasu polskiego.

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.