Nowe dane rynkowe

0
Wobec faktu ogłoszenia przez rząd ontaryjski “naprawczego” programu dotyczącego nieruchomości, TREB – Zrzeszenie Agentów Toronto, przeanalizował dane odnośnie zakupu przez zagranicznych inwestorów, a także spekulantów, oraz właścicieli więcej niż jednej nieruchomości. Uwzględniono dane z hipotek, a także property assessment (wyceny), a uzyskane dane pokazują, że udział zarówno inwestorów zagranicznych, jak i spekulantów (tzw. “flipperów”), w całym Ontario, nie był duży. Po podsumowaniu wszystkich ostatnich danych stwierdzono, że w kwietniu 2017 roku wprowadzono do sprzedaży o ponad 33 procent więcej nowych nieruchomości. Stanowiło to prawie 22 tysiące jednostek, a wielkość ta jest porównywana z tym samym okresem roku ubiegłego. Nowe listingi były znacznie wyższe cenowo, zwłaszcza na domy o niskiej zabudowie, i to wszystkich typów: domów wolnostających, połówek, szeregowców. Natomiast liczba wystawianych do sprzedaży mieszkań w apartamentowcach pozostała na podobnym poziomie. Ogólna sprzedaż w kwietniu wyniosła niecałe 12 tysięcy nieruchomości, co stanowiło spadek o 3,2 procent w stosunku do ub. roku. Jedną z przyczyn takiego obrotu spraw był fakt, że święta wielkanocne w tym roku przypadły na kwiecień, a nie na marzec jak w roku ubiegłym, co zmniejszyło dni pracy, a głównie w takich dniach odbywają się transakcje. Fakt, że zanotowaliśmy wzrost liczby nieruchomości wystawianych do sprzedaży był spowodowany głównie większą podażą na rynku, co doprowadziło do większego wyboru. Trudno na razie powiedzieć, czy wpływ na większą podaż miał ostatnio duży wzrost cen, bo trzeba tu nadmienić, że uśrednione ceny za wszystkie typy nieruchomości wzrosły o prawie 25 procent! A więc analitycy są zadowoleni, że przybywa na rynku nieruchomości do sprzedaży. Sytuacja ta może wreszcie doprowadzić do bardziej zbalansowanych warunków rynkowych, co również wpłynie na ustabilizowanie cen. Ogólne odczucie, po ostatnich decyzjach rządu federalnego oraz prowincyjnego są pozytywne – widać, że rząd stara się nadać priorytet sprawom mieszkaniowym. Niektóre decyzje jednak powinny być poparte większą analizą rynku. Przedstawiono więc dane uzyskane przez Zrzeszenie Agentów, które podaje następujące wyniki: • Liczba kupców, zamieszkałych poza Kanadą wynosi poniżej jednego procenta, niezależnie od roku: większość kupców posiada adres pocztowy w Stanach Zjednoczonych; • W latach 2008-2017 udział inwestorów zagranicznych wyniósł około 2,3 procenta, w roku 2016 wyniósł 2,2 procenta, a w pierwszych miesiącach roku 2017 wyniósł 2,6 procenta. Przy czym większość, bo prawie 90 procent tych kupców, kupiła te nieruchomości jako miejsce do zamieszkania przez siebie. • Utrzymuje się niski trend zakupu nieruchomości przez inwestorów spoza Kanady; • Jeśli chodzi o tzw. “flipperów”, czyli osoby, które kupują i szybko sprzedają domy, to domy kupowane oraz sprzedawane w okresie krótszym niż rok stanowiły niewielki udział w ogólnej sprzedaży, bo około 5 procent w roku ubiegłym oraz niecałe 7 procent w pierwszych miesiącach roku bieżącego. • Przeanalizowano również liczbę nieruchomości posiadanych przez jednego właściciela: procent ten był relatywnie mały, wynosił nieco ponad 6 procent ogólnej sumy nieruchomości. Podsumowując, nie jest jasne jaki wpływ na rynek nieruchomości będą miały decyzje, oraz tzw. “plan naprawczy”, ogłoszony przez rząd ontaryjski. Wydaje się, że podejście liberalnego rządu do tematu jest obliczone bardziej na efekt medialny, przed zbliżającymi się wyborami, niż wnikliwą analizę problemu. Analizując tematy tego 16- punktowego programu, jego założenia, wydaje się, że wiele z punktów nie zostało dobrze przeanalizowanych, a jedynie wrzuconych jako temat zastępczy. Porównując dane sprzedaży za kwiecień z rokiem ubiegłym, ogólna sprzedaż wyniosła: 12 016 nieruchomości w roku 2016 w stosunku do 11 630 w roku 2017; podczas gdy do sprzedaży wystawiono w roku ubiegłym 16 190, a w tym roku 21 630 nieruchomości. Uśredniona cena wyniosła w roku 2016 prawie 740 tysięcy, natomiast w roku bieżącym 920 tysięcy dolarów. Wszystkich wystawiających nieruchomości na sprzedaż zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Dla kupujących mamy specjalnie zaprogramowany system poszukiwania nieruchomości: wystarczy się u nas zarejestrować. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo jeden bilet losujący. Zajmujemy się również kwestią wynajmu nieruchomości: każda informacja jest bezpłatna! We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647- 209-3511 lub email: house4usteam@ gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.
Poleć:

O Autorze:

Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.