Wymowa angielska – są zasady! (15)

0
Z cyklu: Odczarować angielski (i polski) Poprzedni odcinek Kontynuujemy omawianie sytuacji, kiedy w wyrazie występuje więcej niż jedna litera samogłoskowa. Ostatnio patrzyliśmy na wyrazy, w których występuje więcej niż jedna litera samogłoskowa, dodana wewnątrz tej samej sylaby: LITERA <i> lid /lyd/ lied /lajd/ LITERA <a> pal /p@l/ pail /pejl/ W obu tych przypadkach dodanie dodatkowej litery samogł skowej wewnątrz wyrazu powoduje taką samą zmianę jak dodanie na końcu litery <e>, czyli zmianę krótkiej samogłoski na dyftong /ej/. Dzisiaj ostatnia litera: LITERA <o> Oto wyrazy, w których występuje jeszcze jedna litera samogłoskowa wewnątrz wyrazu: got /got/ goat /gołt/ cot /kot/ coat /kołt/ cost /kost/ coast /kołst/ I tutaj widzimy taką samą prawidłowość, jak we wszystkich poprzednich parach – dodanie drugiej litery samogłoskowej powoduje zmianę fonetyczną identyczną jak dodanie niemego <e> w pozycji końcowej – krótka samogłoska zamienia się na dyftong. ••• Omówiliśmy wymowę par wyrazów, w których pierwszy wyraz zawiera samogłoskę krótką, czyli w zapisie ortograficznym tylko jedną literą samogłoskową, a drugi ma na końcu literę <e>, tzw. silent <e>, czyli <e> nieme, lub inną samogłoskę w środku wyrazu. Teraz podsumujmy zmiany fonetyczne, które zachodzą po dodaniu drugiej litery samogłoskowej w wyrazie, niezależnie od tego, czy jest to litera na końcu wyrazu czy też wewnątrz wyrazu: 1. litera <a> dźwięk /@/ zamienia się na /ej/ 2. litera <o> dźwięk /o/ zamienia się na /oł/ 3. litera <i> dźwięk /y/ zamienia się na /aj/ 4. litera <u> dźwięk /a/ zamienia się na /ju:/ Czy już zauważyli Państwo niezwykle ciekawą prawidłowość? Jeszcze raz wymienię te zmiany, tym razem podając tylko litery i ich zmienioną wymowę: <a> – /ej/ <o> – /oł/ <i> – /aj/ <u> – /ju:/ Jak widzimy, dyftongowa wymowa tych liter to dokładnie te same dźwięki, których używamy przy “spelowaniu”, a więc czytając na głos litery alfabetu. Teraz możemy już sformułować regułę numer 2: REGUŁA 2 Jeżeli w wyrazie występują dwie litery samogłoskowe, druga z nich nie jest wymawiana, natomiast pierwszą wymawiamy tak jak jest ona wymawiana w alfabecie. Spójrzmy na przykłady aby zobaczyć jak ta reguła stosuje się w praktyce: Litera <a> • pojedyncza: mad -/m@d/ • dwie litery samogłoskowe – dźwięk /@/ zamienia się na /ej/ maid – /mejd/ made – /mejd/ Litera <e> • pojedyncza: bet – /bet/ • dwie litery samogłoskowe – dźwięk /e/ zamienia się na /i:/ beet – /bi:t/ beat – /bi:t/ Litera <o> • pojedyncza: rod – /rod/ • dwie litery samogłoskowe: dźwięk /o/ zamienia się na /oł/ road – /rołd/ rode – /rołd/ Litera <u> • pojedyncza: cut – /kat/ • dwie litery samogłoskowe dźwięk /a/ zamienia się na /ju:/ cute – /kju:t/. Reguła ta jest bardzo przydatna do czytania nieznanych, nowo napotkanych wyrazów. Załóżmy, że napotykamy w tekście pisanym na zdrobnienie imienia Gabriela, które wygląda tak: “Gabe”. Znając i stosując powyższą regułę wymówimy ten wyraz jako /gejb/. I słusznie. Jeśli chodzi o zastosowanie tej reguły do zapisywania usłyszanych wyrazów, jej przydatność jest nieco mniejsza. Nie ma bowiem reguł wyjaśniających kiedy np. dźwięk /i:/ zapisujemy jako <ee> a kiedy jako <ea>. A teraz dla przećwiczenia tej reguły spróbujmy wymówić wyrazy: confide, float, deer, leap, lobe, mule i Pete.
•••
Zachęcam do zakupu mojej książki – poradnika niezbędnego niezależnie od znajomości angielskiego – 416-262-0610 lub mbonikowska@gazetagazeta.com
 
Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.