Prezydent Trump atakuje Kanadę

1
W czwartek po podpisaniu nowych przepisów w sprawie stali w Białym Domu prezydent Donald Trump po raz kolejny zaatakował Kanadę podkreślając jak bardzo niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych jest nie tylko handel w dziedzinie przemysłu mleczarskiego ale także drzewnego oraz energii. Trump powiedział, że NAFTA (umowa handlowa miedzy USA, Kanadą i Meksykiem) jest dla jego kraju bardzo niekorzystną umową handlową i wymaga całkowitej zmiany. Nie możemy pozwolić na to aby Kanada czy jakikolwiek inny kraj nas wykorzystywał i musimy podjąć negocjacje jak najszybciej, powiedział Trump. Jeżeli chodzi o energię, Kanada zapewnia Stanom Zjednoczonym ponad 1/3 całego importu ropy naftowej na mocy przepisów ustanowionych przez układ NAFTA. Dzięki importowi przez Stany Zjednoczone kanadyjskiego drewna udało się zasadniczo obniżyć ceny amerykańskich domów. Sprawa ta wywołuje jednak szereg problemów natury prawnej z przemysłem drzewnym w Stanach Zjednoczonych, który oskarża Kanadę o dumpingowe ceny. Po tak ostrym wystąpieniu prezydenta Trumpa, po raz drugi już w tym tygodniu, oświadczenie wydała minister spraw zagranicznych Kanady Christia Freeland. Jak powiedziała, Kanada kupuje pięciokrotnie więcej produktów mleczarskich niż sprzedaje Stanom Zjednoczonym, a w sprawie drewna kanadyjscy producenci zawsze wygrywali w poprzednich sprawach sądowych z Amerykanami, zaś przeciągające się dysputy w tej sprawie mogą tylko spowodować podwyższenie cen domów w Stanach Zjednoczonych. Minister Freeland zwróciła także uwagę na to, że od lat bilateralne stosunki handlowe mają korzystny wpływ na zatrudnienie zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Kanadzie, a wznoszenie nowych handlowych barier może tylko tę sytuację zakłócić. Jednocześnie premier Kanady Justin Trudeau w swoim wywiadzie dla agencji Bloomberg podkreśla, że nigdy nie można przewidzieć jak zachowa się i jakie będzie miał opinie prezydent Trump, który często zmienia zdanie. W lutym, w czasie wizyty premiera Trudeau w Stanach Zjednoczonych, prezydent Trump wielokrotnie podkreślał jak wspaniałe są relacje handlowe z Kanadą i stwierdzał, że wymagają one maleńkich tylko modyfikacji.

Umowa NAFTA

NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement; Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu) umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu. W przeciwieństwie do Unii Europejskiej NAFTA nie tworzy ponadpaństwowych ciał rządowych, a jej prawo nie jest nadrzędne w stosunku do prawa narodowego. Kraje należące do NAFTA zniosły stawki celne w handlu wzajemnym, zachowując jednak autonomiczne stawki celne w handlu z krajami trzecimi. Porozumienie NAFTA zostało podpisane 17 grudnia 1992 i weszło w życie 1 stycznia 1994. Przyczyny powstania Głównymi przesłankami, które sprzyjały powstaniu porozumienia nazywanego obecnie Północnoamerykańską Strefą Wolnego Handlu (NAFTA) między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi był fakt, że kraje te miały wspólne interesy gospodarcze. Ponadto istotną rolę odgrywało bliskie położenie geograficzne oraz język. W XX wieku pojawia się możliwość budowy w Europie Zachodniej jednolitego rynku. Ta sytuacja mobilizuje Stany Zjednoczone, których głównym celem staje się budowa nowego bloku handlowego. Zaczynają prowadzić rozmowy z Kanadą, których końcowym efektem ma być zawarte porozumienie handlowe. Nowo powstałe porozumienie gospodarcze ma być nie tylko konkurencyjne w stosunku do Europy i Japonii, ale ma również zapewnić Stanom Zjednoczonym przewodnictwo w sferze gospodarczej. Data powstania 2 stycznia 1988 roku zostaje zawarta amerykańsko-kanadyjska umowa o wolnym handlu (Canada-US Free Trade Agreement). W ciągu 10 lat między Stanami i Kanadą miały zostać zniesione cła i ograniczenia, co w praktyce prowadziło do powstania całkowicie wolnego handlu. Umowa weszła w życie 1 stycznia 1989 roku. Dopiero w kolejnych latach do umowy przystąpił Meksyk. Powodem aspiracji tego państwa do układu była chęć modernizacji gospodarki. Uczestnictwo Meksyku w porozumieniu między dwoma bogatymi krajami amerykańskimi stwarzało możliwości rozwoju kraju poprzez napływ kapitału z Północy. Z drugiej strony Meksyk w latach 80. miał na swoim koncie pierwsze sukcesy gospodarcze, które osiągnął dzięki restrukturyzacji długu zagranicznego. Stany Zjednoczone chciały tu lokować inwestycje zagraniczne, a także ograniczyć zjawisko nielegalnej imigracji na południu kraju. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu pomiędzy trzema krajami została podpisana 17 grudnia 1992 roku, w życie weszła blisko dwa lata później (po ratyfikacji przez parlamenty Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych) 1 stycznia 1994 roku. Główne założenia Układ zakładał piętnastoletni okres przejściowy, podczas którego zostaną zniesione cła na artykuły przemysłowe. W handlu artykułami rolnymi miała nastąpić liberalizacja. NAFTA stwarza warunki dla uczciwej konkurencji na obszarze strefy wolnego handlu oraz zapewnia skuteczną ochronę praw własności intelektualnej każdej ze stron. Porusza takie kwestie jak: zasady rozwiązywania sporów, prawa pracownicze, inwestycje zagraniczne, standardy techniczne i ochrona środowiska. Wejście w życie układu Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA) wiązało się z powstaniem obszaru handlowego liczącego 364 miliony ludzi. Był to największy obszar wolnego handlu na świecie.

Wikipedia

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

1 Comment

  1. Kupilem Forda na Florydzie. Po ponad roku wrocilem do Montrealu. Zaplacilem clo i rozne oplaty na ponad 1000$. NAFTA to pic foþomontaz dla wielkich korporacji.Nic dziwnego ze roboty nie ma, bo wyjechala do Chin.. Obecny premier Canady to pajac na smyczy glolalistow. Zasilki na poziomie z przed 30 lat. $ wart ponizej 50% swojej wartosci. Kupujemy badziewie za duze piniadze. Zatruta zywnosc i manipulacje w mediach. Kanada sie sypie a tu kit wciskaja na okraglo. Déjà vu jak za Gierka. Nie na to sie pisalem.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.