Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 20 kwietnia

0
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon oraz Teodor.
  • 210 lat temu w Lublinie urodził się Wincenty Pol, poeta, badacz geografii ziem polskich; uczestnik powstania listopadowego (zmarł 2 grudnia 1872 roku).
  • 94 lata temu Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) został członkiem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).
  • 76 lat temu w Zambrowie urodził się Józef Michalik, arcybiskup metropolita przemyski w latach 1993–2016, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014.
  • 63 lata temu w Warszawie urodził się Piotr Gliński, profesor socjologii specjalizujący się w badaniu ruchów społecznych, socjologii kultury i społeczeństwa obywatelskiego, a także w kwestiach społecznych aspektów ochrony środowiska; w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; w 2012 r. powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na członka Narodowej Rady Rozwoju; w wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobył mandat poselski z okręgu łódzkiego z list PiS; wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Beaty Szydło.
  • 60 lat temu odbyła się premiera filmu “Kanał” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
  • 6 lat temu w Warszawie zmarła Halina Skibniewska, architektka i urbanistka, twórczyni m.in. osiedla „Sady Żoliborskie”, uznawanego za jedno z najlepszych zespołów mieszkaniowych w powojennej Polsce; w czasie II wojny światowej członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

W Polsce

Dziś prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkają się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami polskich eksporterów i firm inwestujących za granicą. Spotkanie zapoczątkuje dyskusję o ekspansji na rynkach zagranicznych, potrzebie i metodach wsparcia biznesu poprzez dyplomację ekonomiczną państwa; będzie także poświęcone najbliższym misjom zagranicznym prezydenta – zapowiada Kancelaria Prezydenta. Podczas spotkania zaplanowano wystąpienie prezydenta Dudy. W sobotę para prezydencka udaje się z oficjalną wizytą do Meksyku; prezydent zabiera ze sobą polskich przedsiębiorców. Podczas wizyty planowane jest m.in. Polsko-Meksykańskie Forum Biznesowe; w stolicy – Mieście Meksyk – zainaugurowana zostanie działalność Zagranicznego Biura Handlowego PAIH. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski na początku roku zapowiadał, że ważnym elementem zagranicznej polityki prezydenta będzie dyplomacja gospodarcza i poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych dla Polski. Podkreślał wówczas, że w tej kwestii prezydent będzie aktywny zwłaszcza w obszarach, gdzie Polska była do tej pory bardzo mało obecna.   Dziś wizytę w Warszawie złoży główny negocjator Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michel Barnier, który spotka się z premier Beatą Szydło. Będzie też rozmawiać z wiceszefem MSZ ds. europejskich Konradem Szymańskim, który odpowiada za przygotowanie mandatu negocjacyjnego polskiego rządu. Barnier odwiedzi również Sejm; w programie jego wizyty znalazło się także spotkanie z przedstawicielami środowisk gospodarczych.. Wizyta Barniera w Polsce odbywa się przed zaplanowanym na 29 kwietnia unijnym szczytem, na którym szefowie państw i rządów “dwudziestki siódemki” przyjmą wytyczne do negocjacji warunków “rozwodu” Londynu ze Wspólnotą. Jak podkreślał w zeszłotygodniowej rozmowie z PAP Szymański, dzisiejsza wizyta francuskiego urzędnika będzie dla przedstawicieli rządu okazją do “bezpośredniej wymiany opinii, trosk, obaw, postulatów” dotyczących procesu negocjacji. Celem wizyty Barniera w Sejmie ma być lepsze zrozumienie procesu negocjacyjnego, który – zdaniem Szymańskiego – “będzie oddziaływał na wiele dziedzin”. Barnier, powołany do kierowania negocjacjami z ramienia Komisji Europejskiej, jest byłym szefem francuskiej dyplomacji i byłym unijnym komisarzem. Procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE rozpoczęła szefowa brytyjskiego rządu Theresa May wysyłając 29 marca szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list informujący o zamiarze opuszczenia Wspólnoty.   Dziś na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Sejm, który wieczorem zajmie się projektem zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Projekt zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Sejm rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, który przewiduje powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Ma ona działać jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra sportu i turystyki. Zastąpi dotychczas funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W porządku obrad Sejmu jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Reguluje on ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej, a także ustanawia programu pod nazwą “doktorat wdrożeniowy”. Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który dotyczy optymalizacji i zwiększenia przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacji realizacji tych świadczeń.   Dziś Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. nowelizacją Kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Zgodnie z nią kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata. Kara nie będzie mogła być zawieszana. Senat zajmie się także inną nowelizacją Kodeksu karnego, zmierzającą do skuteczniejszego egzekwowania alimentów. Zgodnie z nią, osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie “równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych” – najczęściej miesięcznych – ma grozić do roku więzienia. W porządku obrad jest też nowelizacja zwiększająca ryczałt z tytułu zatrudnienia więźnia z 20 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności do 35 proc. oraz senacki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym zaproponowano, by zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Senatorowie zajmą się też projektem uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.   Przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej na rzecz przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji złożą dziś w Sejmie wniosek w tej sprawie wraz z zebranymi podpisami obywateli popierających tę inicjatywę. Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: “Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pod koniec stycznia związał się komitet referendalny, w skład którego wchodzą przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum. Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów osób popierających tę ideę. Liczbę zebranych podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącego wprowadzenia reformy komitet referendalny ma podać na konferencji w Sejmie. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. (PAP) Ponad 340 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpi dziś do pisania egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej – drugiej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej. W piątek będą mieli egzamin z języka obcego. Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostaną blok zadań z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii. Następnie – po przerwie – dostaną zadania z matematyki. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie, w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.   W sądach w całym kraju dziś o godz. 12 mają odbyć się zebrania sędziów, które zajmą się – jak określono – “utworzeniem forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego”. Resort sprawiedliwości zaapelował, by zebrania nie zdezorganizowały pracy sądów. Idea zebrań sędziów pojawiła się w drugiej połowie marca podczas posiedzenia w Warszawie przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz sędziów z okręgów z całego kraju. Debatowano wówczas o rządowych planach zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W przyjętej wtedy uchwale podkreślono, że oba projekty “zmierzają do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności”. W innej z podjętych wówczas uchwał zwrócono się zaś do stowarzyszeń sędziowskich o “utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego”. “Zebranie zwraca się do prezesów sądów powszechnych o zwołanie zebrań sędziów tych sądów w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 12 w celu wyboru przedstawicieli do udziału w pracach forum” – głosiła uchwała. Jak wówczas tłumaczono projekt ustawy o KRS de facto znosi podstawowe kompetencje zgromadzeń sędziowskich. “To jest właśnie ten sędziowski samorząd; jeśli on utraci atrybut wyboru członków KRS, to właściwie nie mamy wtedy żadnego organu samorządu sędziowskiego, bo organ samorządu musi mieć jakieś kompetencje” – mówił w marcu rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek.

Na świecie

WASZYNGTON – Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zakończy oficjalną wizytę dwustronną w Waszyngtonie. W środę minister spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. W programie wizyty przewidziano też m.in. rozmowy z doradcami prezydenta Donalda Trumpa oraz z przedstawicielami czołowych waszyngtońskich think tanków. WATYKAN – Papież Franciszek będzie przewodniczyć konsystorzowi w sprawie kilku kanonizacji, między innymi rodzeństwa portugalskich dzieci – Franciszka i Hiacynty Marto, uważanych za świadków objawień fatimskich. Oczekuje się, że zapadnie decyzja o kanonizacji podczas wizyty papieża w Fatimie w dniach 12-13 maja z okazji stulecia objawień maryjnych. ANKARA – Reakcje i rozwój sytuacji po niedzielnym referendum konstytucyjnym w Turcji, w którym według wstępnych wyników nieznaczną większością głosów wygrali zwolennicy przekształcenia ustroju z parlamentarnego na prezydencki. W środę Najwyższa Komisja Wyborcza (YSK) Turcji odrzuciła skargi ws. nieprawidłowości wniesione przez opozycję, która żądała unieważnienia i powtórzenia referendum. LONDYN – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani spotka się z brytyjską premier Theresą May. PARYŻ – Kampania przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji, które odbędą się w niedzielę. Telewizja France 2 nada ostatni program polityczny, w którym ma wystąpić 11 kandydatów; organizatorzy zrezygnowali z formuły debaty, dając każdemu z uczestników czas na swobodną wypowiedź (godz. 20). MIŃSK – Dwudniową wizytę na Białorusi rozpocznie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W programie m.in. spotkanie z ministrem zdrowia Walerem Małaszką, wizyta w szpitalu dziecięcym w Borowlanach. DAMASZEK – Rozwój sytuacji po ostrzelaniu 7 kwietnia przez amerykańskie okręty pociskami manewrującymi Tomahawk syryjskiej bazy lotniczej Szajrat w reakcji na dokonany 4 kwietnia atak chemiczny na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun, w wyniku którego zginęło co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. O atak ten oskarżany jest reżim prezydenta Baszara el-Asada. Asad zaprzecza tym zarzutom. BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta. KAIR – Z Arabii Saudyjskiej minister obrony USA James Mattis udaje się do Egiptu. W ramach bliskowschodniej podróży szef Pentagonu odwiedzi jeszcze Izrael, Katar i Dżibuti (do 23 kwietnia). WASZYNGTON – W Waszyngtonie rozpoczyna się spotkanie ministrów finansów G20 oraz szefów banków centralnych w związku z wiosenną sesją Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego (do 23 kwietnia). Zaplanowano konferencje prasowe prezesa Banku Światowego Jima Yong Kima i szefowej MFW Christine Lagarde. WASZYNGTON – Premier Włoch Paolo Gentiloni spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. NOWY JORK – Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie obradować na temat konfliktu w Syrii. Sekretarz generalny ONZ ma złożyć sprawozdanie na temat sytuacji humanitarnej w tym kraju.
Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.